11 mrt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:22

Informatiebijeenkomst Natura 2000

Donderdag 26 maart over Buurserzand – Horsterveen

In het Natura 2000-gebied Buurserzand – Horsterveen (onderdeel van het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen) worden maatregelen getroffen om de kwetsbare natuur te herstellen en versterken. De provincie Overijssel wil inwoners graag informeren tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 maart.

Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgen bezoekers informatie over de maatregelen die worden uitgevoerd om de Natura 2000-doelen te realiseren en wat dit voor hen betekent. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen over de opgave, de procedure of het indienen van een zienswijze. De bijeenkomst vindt plaats op 26 maart tussen 18.30 en 21.00 uur in het Kulturhus aan de Blankenburgerstraat. Meer weten over Natura 2000-gebied Buurserzand – Horsterveen? Kijk op www.overijssel.nl/buurserzandhaaksbergerveen.