22 sep - 11:44 Haaksbergen - aangepast om 09:45

Jongeren in gesprek met burgemeester en wethouder

Gastlessen op scholen

Burgemeester Rob Welten en wethouder Antoon Peppelman geven op de scholen in Haaksbergen regelmatig gastlessen over de rol van de gemeente in de samenleving. De vierdeklassers van de locatie van Het Assink Lyceum aan de van Brakelstraat hadden zich goed voorbereid op dit thema. De leerlingen hadden nagedacht over de vraag “Hoe kunnen we Haaksbergen wat mooier en beter maken voor de jeugd?”. Hierdoor ontstond een goed gesprek tussen de leerlingen en de bestuurders. Dit contact zal daarom zeker een vervolg krijgen.