10:17 Haaksbergen - aangepast om 10:19

Kijken naar leefomgeving bij zoutwinning

HAAKSBERGEN – Een nieuwe locatie voor zoutwinning in Haaksbergen door Nouryon Salt vraagt om een goede onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan minister Van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat.

De commissie vindt dat de voor- en nadelen van Haaksbergen vergeleken met andere locaties in Twente goed moet worden onderzocht.

De minister had de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport. Nouryon Salt bv heeft in Hengelo een fabriek waar zout wordt verwerkt. Omdat de cavernes leegraken, wil Nouryon op nieuwe locaties zoutwinnen. Eerder kreeg het bedrijf al toestemming voor het winnen van meer zout in Twente. Er zijn voor de winning nog wel een winningsplan en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De locatie Haaksbergen lijkt in een notitie, die als voorzet voor het milieueffectrapport is opgesteld, al een gegeven te zijn voor de zoutwinning. ‘Onderbouw deze keuze goed in het milieueffectrapport’, zegt de Commissie. ‘Kijk daarbij met name naar de effecten op de leefomgeving zoals naar bodemdaling. Breng zo de voor- en nadelen van verschillende locaties in beeld en neem daarbij ook andere overwegingen mee, zoals kosten en winbaarheid van het zout.’ Nouryon wint sinds 1918 zout in Twente. De zoutlaag  bevindt zich in dit gebied relatief dicht bij de oppervlakte op een diepte van 400 a 500 meter.