21 mei - 09:34 Haaksbergen - aangepast om 09:34

Klimop is ok

HAAKSBERGEN – Vermoedelijk gaan binnenkort veel mensen weer klachten krijgen van die verschrikkelijk jeukende Eikenprocessierupsen. Nu wereldwijd de afname van biodiversiteit niet te stoppen lijkt, veranderen ook de standpunten van natuurbeschermingsorganisaties over het voorkomen van Klimop in bomen in met name Zomereiken en Beuken.

In de gemeente Haaksbergen zijn ongeveer 70 nestkastjes opgehangen  in voornamelijk Zomereiken. Dit met de bedoeling om nestmogelijkheden te bieden aan vogels en zodoende te zorgen voor meer natuurlijke vijanden ter bestrijding van die Eikenprocessierups.

En wat zien we nu? Nog steeds worden klimopscheuten doorgezaagd/geknipt! Zelfs langs de Scholtenhagenweg in Haaksbergen en dat, terwijl de visie ten aanzien van Klimop in bomen  in Nederland is veranderd.  Klimop is een ecologisch waardevolle plant. De positieve factoren en functies dienen beter belicht te worden in plaats van de Klimop als ‘boomvijand, ‘mensenvijand’ of ‘controleverhinderaar’ te bestempelen. Klimop biedt niet alleen een effectief luchtfilter, maar komt ook ten goede aan de levensvoorwaarden voor talrijke insecten, vogels en kleine zoogdieren. Deze helpen allemaal mee om schadelijke organismen zoals de Eikenprocessierups tegen te gaan.   Stichting De gemeente Haaksbergen ondersteunt én onderschrijft deze gedachte. Laat Klimop groeien en snoei uitsluitend wanneer het echt noodzakelijk is!

Chris Nijhof, namens ‘’De Natuurtafel’’ Haaksbergen.