12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:17

Leergeld Haaksbergen, nu nodig

HAAKSBERGEN – Leergeld Haaksbergen sinds 2 jaar operationeel in Haaksbergen en heeft zijn nut bewezen. In coronatijd vraagt de organisatie extra aandacht nu de touwtjes hier en daar niet meer aan elkaar zijn te knopen. ,,Steek je vooral niet onnodig in de schulden voor leermiddelen of bijvoorbeeld een fiets.”

Leergeld Haaksbergen heeft sinds de oprichting in 2019 al veel gezinnen kunnen helpen. ,,Helaas is het nog steeds noodzakelijk”, stelt bestuurslid Ineke Kors vast. ,,Leergeld Haaksbergen heeft budget, de mensen moeten ons alleen wel weten te vinden. Vandaar dat we graag wat van ons laten horen. Het is voor kinderen hartstikke belangrijk mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten. Want nu meedoen, is later meetellen. Kinderen moeten nu kunnen opbloeien, kennis en vaardigheden én eigenwaarde ontwikkelen.”

2020 was door de coronapandemie voor iedereen  een bijzonder jaar en voor gezinnen in armoede soms ook een extra zwaar jaar. Scholen sloten hun deuren en online lesgeven werd de standaard. ,,Dan heb je wel een laptop nodig om deel te kunnen nemen aan dat online onderwijs. Als de school daar dan niet in kan voorzien ben je als ouder aangewezen op eigen middelen. Juist voor deze gezinnen kon en kan Leergeld de helpende hand bieden en zijn er bijvoorbeeld de nodige laptops verstrekt. En soms zijn er meerdere laptops per gezin nodig. Ga er maar aanstaan als ouder wanneer het financieel slecht gaat. Juist nu zijn wij nodig.”

In een crisisperiode als deze zijn er steeds meer mensen die hun baan verliezen en daarmee hun inkomen drastisch zien dalen. Ook ouders die een eigen bedrijf hebben en nu afhankelijk zijn van een zogeheten TOZO of TONK -beschikking kunnen een beroep doen op Leergeld middelen voor hun kind. ,,We hopen zó dat ouders in een moeilijke financiële situatie dit lezen en zich over hun eventuele schaamte heen zetten en dat we samen bekijken wat we voor hen en  hun kind kunnen betekenen”, geeft Ineke Kors nog maar eens aan. ,,Ook doen we een beroep op hun omgeving. Kijk en denk mee en attendeer degene die het betreft op onze stichting. Zodat ouders zich niet onnodig in de schulden steken of hun kinderen iets onthouden. Armoede is geen keuze, hulp zoeken wèl.”

Men kan in aanmerking komen voor een voorziening van Leergeld Haaksbergen als men afhankelijk is van een netto besteedbaar inkomen van 115% van het bijstandsniveau. Face to face contact in dergelijke, moeilijke situaties werkt het  makkelijkst. Maar dat gaat nu even niet wegens corona.

Daarom doen we het voorlopig online. Voorzieningen worden verstrekt in natura zoals bijvoorbeeld een fiets, laptop, het vergoeden van sportkleding of contributie van een sport- of muziekles.

Leergeld Haaksbergen is bereikbaar via info@leergeldhaaksbergen.nl of telefonisch met coördinator mevrouw Sin Yee Man: 06 33565362. Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10- 12 uur.