06 feb - 10:56 Haaksbergen - aangepast om 10:56

Lokale partij wil weten wat onder Haaksbergenaren leeft

HAAKSBERGEN – Elke dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 is iemand van de lokale partij GGH aanwezig in Grand Café Centraal op de Markt. De partij is benieuwd hoe Haaksbergenaren de eerste periode van de nieuwe gemeenteraad hebben ervaren. Iedereen mag aanschuiven.

,,We roepen inwoners, jong en oud, wijkraden, verenigingen en ondernemers op naar dit wekelijkse spreekuur te komen”, geeft GGH raadslid en fractieleider Joep Oude Groen aan. ,,Volgende week dinsdagavond 12 februari pakken we de draad bij Grand Café weer op.” De lokale partij voor Haaksbergen zal bezoekers net als afgelopen jaar graag een kopje koffie of thee aanbieden en eens van gedachten te wisselen. Joep Oude Groen: ,,Graag horen wij van de inwoners of we als gemeenteraad tot nu toe aan de verwachtingen hebben voldaan en zo niet waar we dan steken hebben laten vallen of onvoldoende naar de mening van de Haaksbergenaar hebben geluisterd en gevraagd.”

Alle onderwerpen mogen wat Oude Groen betreft aan de orde komen, ,,Dat kan gaan over huishoudelijke hulp, WMO en jeugdzorg, maar ook over wat er goed en fout gaat in de ouderenzorg over het algemeen. Ook het aanvragen van subsidies en plaatselijke evenementen kunnen onderwerp van gesprek zijn. We horen ook graag wat belangrijk is voor onze inwoners als je het hebt over de natuurgebieden rond Haaksbergen en over de mogelijkheid van het opstarten van een klein bedrijfje in het buitengebied. Het in stand houden van authentieke gebouwen in ons dorp is altijd een issue dat mensen aanspreekt.”

Voor elke partij is het belangrijk om  jongeren uit te dagen en mee te laten denken over de gemeentepolitiek. De bijdrage van de burger is erg belangrijk en bepaalt voor een groot deel hoe het verder moet met ons dorp, verzekert Joep Oude Groen. ,,Als je het over de toekomst hebt, praat je ook over duurzaamheid. We willen graag weten hoe de Haaksbergenaar tegen die ontwikkelingen aankijkt. Het zou mooi zijn een soort lokale denktank rond dit onderwerp in het leven te roepen. Ons wekelijkse spreekuur kan daar aanleiding toe zijn. Iedereen is van harte welkom.”