14:36 Haaksbergen - aangepast om 13:37

Marktplan Haaksbergen: buurtbewoners luiden noodklok

Het duurt al meer dan 30 jaar, omwonenden kunnen niet wachten tot het “gat in de Markt” gevuld gaat worden. Een verrijking voor hun woonomgeving. Maar met welk plan? Dat is na de commissievergadering van 12 januari wel duidelijk geworden. L&O architecten heeft met omwonenden een plan ontworpen dat aansluit bij de schaal van Haaksbergen. Een bruisend marktplein met veel groen en een plein met vertier voor de jeugd. Kortom, een echte publiekstrekker. Vooralsnog denkt het college hier heel anders over. Zij blijven met oogkleppen op kijken naar 1 plan; het supermarktplan van projectontwikkelaars Roerink en Nordwick. Uit alle onderzoeken blijkt dat Haaksbergen al meer dan voldoende vierkante meters aan supermarkten heeft. Omwonenden voelen zich niet gehoord en zijn onvoldoende betrokken bij de planvorming. Van burgerparticipatie is totaal geen sprake. Zij mogen alleen meedenken over de aanleg van het park en de afwikkeling van de enorme toename van verkeer. En daar gaat de gemeente nu echt een brug te ver, volgens de omwonenden. Het verkeersplan dat er nu ligt is incompleet. Er wordt een enorme verkeerstoename verwacht van 3.000 extra voertuigen en meer dan 4 vrachtwagens per dag. De ingang van de parkeergarage komt direct naast het laaddock van de vrachtwagens. ‘Dat vraagt toch om problemen en opstoppingen? Hoe moeten minimaal 4 vrachtwagens dagelijks achterwaarts insteken, tussen winkelend en fietsend publiek, overstekende kinderen die in het park spelen?’, wordt er zoal gezegd door omwonenden. Er wordt vooralsnog totaal niet gekeken naar de verkeersveiligheid. ‘Deze toename zal leiden tot verkeersopstoppingen en nog erger, ongelukken!’ Volgens het verkeersplan van de gemeente, voldoen de straten aan de norm, maar omwonenden zetten grote vraagtekens bij hun “hobbelstraat”. Zij zetten ook grote vraagtekens bij het parkeerbeleid, in het huidige plan is onvoldoende parkeergelegenheid. Zij geven aan dat op een zaterdag de openbare parkeerplaatsen aan de Hibbertsstraat en het Meuke al bezet zijn door winkelend publiek en omwonenden. Op vragen als ‘moet men straks betaald parkeren in de parkeergarage?’ en is er een ‘maximale winkeltijd?’, komen tot dusver geen antwoorden. Omwonenden hebben in samenwerking met L&O architecten een nieuw plan gepresenteerd aan het college en raadsleden. ‘Gemeente Haaksbergen: Een schop in de grond én onder de kont’, klinkt het in koor bij het comité. Omwonenden vragen zich af in hoeverre de partijen zullen luisteren naar hun inwoners en opkomen voor hun belangen.

Sylvia Hoffmann, buurtcomité.