18 jan - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:41

Met elkaar aan de slag voor het platteland van de toekomst

LEADER maakt projecten mogelijk

LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het werken ‘van onderop’. De LEADER-methode bestaat inmiddels dertig jaar en heeft ook in Twente al veel moois opgeleverd. Kijken we naar Haaksbergen, dan is de historische schaapskooi bij het Haaksbergerveen opnieuw gebouwd en ingericht als informatiecentrum met onder meer geld van LEADER Zuidwest Twente. De bootcamproute in Park Scholtenhagen idem dito. Dit jaar gaat een nieuwe LEADER-periode in met nieuwe mogelijkheden voor het platteland.

De LEADER-methode is bedoel om plattelandsgebieden zelf aan de slag te laten gaan met de ontwikkeling van hun gebied en hun plattelandseconomie. Kern hiervan is dat inwoners van een plattelandsgebied eerst zelf een analyse maken van hoe het nu is en vervolgens kijken wat het gebied nodig heeft. Daar stellen ze vervolgens speerpunten en doelen voor vast: de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Dat proces is nu gaande.

Indieners van ideeën helpen
De volgende stap is dat er een Lokale Actie Groep samengesteld moet worden van mensen die in het gebied wonen, werken of ondernemen. De Lokale Actie Groep helpt indieners van ideeën richting uitvoering, maar gaat ook zelf op zoek naar vernieuwende initiatieven ‘van onderop’. Haaksbergen maakt samen met andere gemeenten deel uit van LEADER Zuidwest Twente. En net als de afgelopen jaren komt er weer geld beschikbaar vanuit Europa, provincie, gemeente en waterschappen. Dat geld helpt om projecten uit te voeren die binnen de strategie passen.

Haaksbergen
Om een idee te geven wat LEADER voor Haaksbergen kan betekenen, de schaapskooi heeft enkele jaren geleden een mooi nieuw onderkomen gekregen, waarbij bezoekers informatie krijgen over het nabije Haaksbergerveen en natuurlijk over de rol van de schapen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken, zoals virtual reality en touch screens. Voor wandelaars is er een rustpunt ingericht en met natuurorganisaties zijn arrangementen ontwikkeld. Kijk op schaapskuddehaaksbergen.nl. Park Scholtenhagen werd verrijkt met een bootcamproute, bestaande uit 19 toestellen over een afstand van 4 kilometer in de mooie natuur. Toegankelijk voor iedereen. Meer info op bootcamproute-scholtenhagen.nl. Afgelopen jaren zijn 25 projecten gerealiseerd en aan 10 wordt nog gewerkt.

Heeft u een idee voor ontwikkeling van het platteland in Haaksbergen? Oriënteer u dan eens op leaderzuidwesttwente.nl. Hier kunt u ook zien welke projecten afgelopen jaren nog meer zijn afgerond.