19 jun - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 15:19

Met pak handtekeningen in optocht naar gemeentehuis

HAAKSBERGEN – Het burgerinitiatief BUIN ‘Kulturhus moet blijven’ houdt op 27 juni een vrolijke en muzikale optocht door het dorp om aansluitend een petitie voor behoud van het Kulturhus aan te bieden aan Burgemeester en wethouders.

Onder het motto ‘Samen vooruit, allemaal voor het Kulturhus’, vragen de initiatiefnemers iedereen die het Kulturhus een warm hart toedraagt, mee te lopen.

,,De optocht moet iedereen laten zien dat Haaksbergenaren het Kulturhus een warm hart toedragen, want sluiting of verregaande verschraling dreigt, hetgeen een grote sociaal-culturele aderlating zal betekenen voor het dorp”, stelt BUIN, dat staat voor Burgerinitiatief. ,,Dat geldt zeker voor alle bezoekers van de Bieb, de kunstzaal en de foyer; zo’n 250 per dag en voor de ruim 10.000 jaarlijkse bezoekers van het theater.” Sluiting of verschraling zal er ook diep inhakken bij de vele verenigingen die nu gebruik maken van het Kulturhus, meent BUIN. ,,Denk aan Allo Jannao, de Clippers Crew Singers, ’t Noll’nkoor, de concerten en lezingen van de Kunstkring enzovoort.

Aan de optocht doen burgers, vrijwilligers, verenigingen en koren mee. Er zijn kostuums, er is  muziek en er zal worden gezongen. De optocht begint op 27 juni met verzamelen om 18.30 uur op het plein voor het Kulturhus. Om 18.45 vertrekt de stoet voor een muzikale rondgang door het dorp om rond 19.15 uur de petitie aan te bieden op het gemeentehuis. De organisatie rekent op een grote opkomst. ,,Ook van jongeren en kinderen.”

Naast de optocht is er de petitie die door iedereen kan worden getekend (zie website www.buinhaaksbergen.nl). ,,Er zijn er al veel getekend, maar niet genoeg. Daarom staan we komende woensdagen met een stand op de markt, zodat ook daar getekend kan worden.” De actie is te volgen op Facebook en website. Aan Instagram wordt gewerkt. Op de website staat het rapport van BUIN dat aangeeft waarom het Kulturhus belangrijk is. Het sluit af met tien aanbevelingen hoe het Kulturhus een beter, opener en socialer Kulturhus kan worden, inclusief ‘stappenplan’.

Met de behandeling van de kadernota in het vooruitzicht komt BUIN in actie. ,,Deze nota is van grote betekenis voor de toekomst van het Kulturhus. Zij geeft aan hoe het college het geld de komende tijd in ons dorp wil verdelen. Reden voor de organisatie om de optocht te plannen op 27 juni, de dag van de laatste raadsvergadering, voorafgaand aan de Kadernota.