15 apr - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:27

‘Natuurtafel Haaksbergen’ zet biodiversiteit in Haaksbergen concreet op de kaart

HAAKSBERGEN – Sinds oktober 2018 is er een “Natuurtafel” in Haaksbergen, die zich bezig houdt met concrete activiteiten om een robuust en biodivers landschap in het buitengebied van Haaksbergen in stand te houden, dan wel te verbeteren.

De Natuurtafel is ontstaan op initiatief van Ada Landman van het IVN-Haaksbergen.

Zij is in het verleden  politiek actief geweest in Haaksbergen en vond dat het coalitie- programma “Samen duurzaam vooruit” van de gemeente Haaksbergen weliswaar de intentie uitsprak voor een duurzame Haaksbergse samenleving, maar weinig zichtbare en concrete initiatieven aangaf.

Ada, destijds bestuurslid binnen de IVN-Haaksbergen, vond binnen de IVN medestanders en in oktober 2018 was er een eerste overleg tussen verschillende natuurpartijen in Haaksbergen.

Bij het overleg sloten aan: Stichting Schaapskudde Haaksbergen, Natuur en Milieu Haaksbergen, Stichting de Groene Waaier (waarin vertegenwoordiging van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed ‘t Lankheet), imkervereniging De Heidebloem en de IVN-Haakbergen. Genoemde partijen zijn een dekkende vertegenwoordiging van ”groene partijen” in de gemeente Haaksbergen

Aanvankelijk werd het overleg de “Groene Tafel” genoemd, maar om verwarring met de “Groene Waaier” te voorkomen is gekozen voor de naam ” Natuurtafel Haaksbergen” met als ondertitel: “biodiversiteit dicht bij huis”.

De ”Natuurtafel Haakbergen” beschikt over de nodige vrijwilligers, educatie- en opleidingsprogramma’s en verzorgt voorlichtings- en buitenactiviteiten, al dan niet in hun eigen educatieve centra. De Natuurtafel wil de komende jaren met de lokale bevolking, overheden  en bedrijven aan de slag om zo een biodivers landschap in de buitengebieden van Haaksbergen te ontwikkelen, zodat inwoners, toeristen en dagjesmensen maar ook de natuur zelf hiervan kunnen profiteren.

De eerste stap die daarin genomen werd is het afgelopen jaar al gezet. Burgers hebben kunnen genieten van de bloeiende bermen van de Buurserstraat, Rondweg, Westsingel, Noordsingel, Peddedijk, Ensinkweg, Hollenbergveldweg, Munsterdijk en Goorsestraat!

In samenwerking met de gemeente Haaksbergen zijn de bermen van deze wegen ingezaaid, omdat dit de verbindingen zijn naar de drie grote natuurgebieden in Haaksbergen (Haaksbergerveen, Buurserzand en ‘t Lankheet).

Door gebruik te maken van de bestaande structuren als wegen, sloten, beken en daarbij behorende groenelementen als bermen en deze optimaal in te richten en te beheren, kunnen vogels, vlinders, bijen en andere insecten hiervan profiteren en worden deze natuurgebieden en dorp met elkaar verbonden.

Daarbij past ook een goed en consequent toegepast maaibeleid. Dit maaibeleid is van groot belang, omdat dit er voor kan zorgen dat er op bepaalde momenten voldoende voedsel is voor bijv. bijen. Zijn bermen (te vroeg) gemaaid, dan heeft dit consequenties voor bijen en andere insecten en dus voor het totale plaatje van de biodiversiteit.

Dit jaar worden de genoemde bermen opnieuw ingezaaid met hulp van vrijwilligers. De gemeente Haaksbergen ondersteunt de initiatieven van de Natuurtafel en heeft haar medewerking toegezegd.

Als het Coronavirus geen roet in het eten gaat gooien wordt op  23 mei in samenwerking met de gemeente een ”Dag van de Duurzaamheid” georganiseerd.

De komende tijd wil de Natuurtafel d.m.v. artikelen in Rondom Haaksbergen aandacht vragen voor o.m. uitvoering en consequenties van maaibeleid, bloeiende bermen als biotoop en de Dag van de Duurzaamheid in Haaksbergen. Ook de toekomstige plannen van de “Natuurtafel Haaksbergen” zullen hierin toegelicht gaan worden.