21 jan - 21:08 Haaksbergen - aangepast om 21:08

Nordwick en Roerink presenteren gezamenlijk centrumplan

Handen in één geslagen

Haaksbergen wil een levendiger centrum. Daarbij hoort natuurlijk ook een mooie bestemming voor wat het ‘gat in de markt’ wordt genoemd. De invulling van dat gat komt een belangrijke stap dichterbij. Projectontwikkelaars Nordwick en Roerink hebben namelijk met elkaar een plan ontwikkeld dat kan rekenen op de steun van het college. Hoewel het plan nog niet volledig is uitgewerkt informeerde het college op 15 januari al wel de raadscommissie. Ook vroegen burgemeester en wethouders omwonenden en centrum-ondernemers tijdens een bijeenkomst om met ideeën te komen voor de verdere uitwerking van het plan.

Het plan van ontwikkelaars Nordwick en Ben Roerink gaat uit van appartementen en winkel- of horeca-ruimte aan de kant van de Markt en een supermarkt aan de achterzijde. Er wordt onderzocht of er belangstelling is onder bestaande supermarkten in Haaksbergen voor verhuizing naar dit gebouw. Dat is conform eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid. Het complex krijgt een ondergrondse parkeergarage voor bewoners van de appartementen en supermarktbezoekers. Het grasveld aan de Hibbertstraat, het voormalige terrein De Bron, maakt ook deel uit van het plan. Hier komen appartementen en bovengrondse parkeerplekken.

Groen in dorpshart

De gemeente heeft de ontwikkelaars eerder dit jaar gevraagd met elkaar om tafel te gaan om samenwerking te onderzoeken. Nordwick en Roerink pakten de handschoen op en schakelden in een later stadium weer de gemeente in voor adviezen over de ruimtelijke invulling. De gemeente wil, behalve een levendig centrum, ook meer groen in het dorpshart. Daarom komt er aan de Markt naast het huidige ‘gat’ een openbaar park, waar bezoekers kunnen verpozen tijdens een bezoek aan het centrum. Ook de appartementen aan de Hibbertstraat worden omringd door openbaar groen.

Zo veel mogelijk draagvlak

De verantwoordelijk wethouders, Scholten en Koopman, zijn blij met het plan dat er nu ligt. Jan-Herman Scholten: “Het is nadrukkelijk nog wel een concept plan. We vinden het belangrijk om belangstellenden vroegtijdig te informeren. En misschien hebben omwonenden en centrumondernemers bij voorbaat al opmerkingen die we kunnen gebruiken voor de uitwerking. We kunnen niet aan Зlle wensen voldoen natuurlijk, maar laten we dat op zijn minst proberen. Zodat het plan kan rekenen op zo veel mogelijk draagvlak.”

Neuzen dezelfde kant op

Het conceptplan wordt verder uitgewerkt en doorgerekend aan de hand van de opmerkingen die gemaakt worden. Vervolgens moet er nog een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Ben Roerink is tevreden met de tot dusver gezette stappen. “Als echte Haaksbergenaar wil ik natuurlijk een gezellig en levendig centrum. Daar doen we met elkaar ontzettend ons best voor.” Dit beaamt Bart Kienhuis van Nordwick: “Alle partijen hebben de neuzen dezelfde kant op staan. Dat moeten we zo houden. Daarom gaan we ook de komende tijd in gesprek met de verschillende belanghebbenden.”

Een presentatie over het Marktplan met meerdere impressies is te zien op de website www.haaksbergen.nl/presentatie-marktplan.