12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:41

Over de werkzaamheden aan de rotonde Hengelosestraat

Wat is nu de stand van zaken?

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een rotonde op de kruising Hengelosestraat met de Veldmaterstraat. Onder de grond moest er veel gebeuren. Meer dan was voorzien en voorzien kón worden. De ondergrondse werkzaamheden zijn bijna achter de rug. Gestart kan worden met de vervolgstappen. Ijs en weder dienende, dat wel. Hoe nu verder?

Maar eerst: wat is er al gebeurd? De bestaande riolering is vervangen, kabels en leidingen zijn verlegd en rioolwater is overgepompt. Zonder in detail te treden is de ondergrond compleet vernieuwd. Daarbij kreeg de aannemer te maken met onvoorziene omstandigheden. Het oude rioleringsstelsel was een van de oudste van Haaksbergen. De aanleg daarvan, zo’n veertig jaar geleden, was nog in het pre-computertijdperk. Een tijd waarin zaken minder secuur vastgelegd konden worden. Gevolg daarvan was dat er nu meer kabels en leidingen verlegd moesten worden dan vooraf rekening mee was (en kon worden) gehouden. Daardoor is er enkele weken tijdverlies ontstaan.

Vorst
De aannemer kan inmiddels verder met het daadwerkelijk aanleggen van de rotonde. Gestart wordt met het aanbrengen van puinverharding en het opbouwen van de weg met onder andere trottoirbanden. Daarna kan er geasfalteerd worden en kan het middeneiland op de rotonde gerealiseerd worden. Het planten van openbaar groen kan na opening van de rotonde plaatsvinden. Of de aannemer de komende weken onafgebroken kan doorwerken is onzeker. De weersomstandigheden hebben daar invloed op. Als het bijvoorbeeld vriest, ook al is het maar een paar graden onder nul, dan kan geen asfalt en beton aangebracht worden. Bij gunstige weersomstandigheden is de rotonde op zijn vroegst eind januari klaar. De planning voor de komende weken is echter in deze wintermaanden niet glashard.