12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:02

Projectontwikkelaars samen om de tafel over Marktplan

Eind vorig jaar zette de Raad van State een streep door het Marktplan. Na een korte periode van bezinning heeft de gemeente Nordwick BV en Ben Roerink – de partijen die allebei los van elkaar het ‘Gat in de Markt’ wilden vullen – gevraagd om samen om tafel te gaan. Onderzoek eens of jullie een gezamenlijk plan kunnen ontwikkelen voor het Gat in de Markt, het terrein van de voormalige Bron en het pand Konings, zo luidde de vraag.

Inmiddels hebben Ben Roerink en een afvaardiging van Nordwick (Bart Kienhuis en Walter Kormelink) elkaar veelvuldig gesproken en zijn de eerste stappen gezet. De eerste onderzoeken zijn achter de rug of nog aan de gang. Zo is er een verkenning van de woningmarkt geweest voor de nieuwste inzichten. De detailhandelbehoefte wordt momenteel in kaart gebracht. Ook is al een architect aan het werk gezet.

Uitvoerbaarheid

De beide projectontwikkelaars verwachten dat ze na de zomervakantie genoeg informatie hebben op basis waarvan ze de financiСle haalbaarheid en daarmee de uitvoerbaarheid van het plan kunnen beoordelen. Als dat positief uitpakt, dan kan het plan verder worden uitgewerkt. Vervolgens buigen het college en de gemeenteraad zich over het plan. De raad kan dan een richtinggevende uitspraak doen. Wordt (hopelijk) vervolgd…

Marktzicht de hoogte in

Ondertussen wordt er aan de andere kant van de Markt druk gebouwd. Het pand dat hier verrijst – Marktzicht genoemd – telt straks vier verdiepingen, met in totaal veertien appartementen en horeca op de begane grond. De muren van de benedenverdieping zijn geplaatst. Binnenkort volgt de tweede verdiepingsvloer. Zo gaat Markzicht langzaam de lucht in. Het werk ligt op schema. Naar verwachting is het gebouw in het eerste kwartaal van 2020 klaar. De verhuur van appartementen verloopt via makelaar Euverman & Nuyts in Haaksbergen.

Foto: Ondertussen wordt er aan de andere kant van de Markt druk gebouwd. Het pand dat hier verrijst – Markzicht genoemd – gaat de hoogte in.