12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:41

Publieksrondleidingen in het ‘Het Lankheet’

We gaan weer beginnen

HAAKSBERGEN – Het is weer mogelijk om met de rondleidingen in het Lankheet te beginnen.

Op zaterdag 3 juli starten we weer om 10 uur vanaf het Veldwerkcentrum aan de Lankheterweg 6. De wandeling is t.o.v. de wandelingen van voor de coronaperiode veranderd. Inmiddels is het project rond de Buurserbeek voltooid en is dit gebied ook in deze rondleiding op genomen. Verder gaan we natuurlijk ook nog door het Waterpark met zijn kunstwerken en stapstenen.

We starten vanaf het veldwerkcentrum waar we voorlopig nog niet naar binnen gaan, dus zal ook niet met het drinken van een kop koffie worden begonnen. Daar we ook door een vrij nat gebied lopen is het dragen van waterdicht schoeisel of laarzen wel raadzaam.

Aanmelden voor 3 juli, uiterlijk vrijdag 2 juli voor 18.00 uur. via de email met naam en telefoonnummer op w.oltwater@kpnmail.nl.

Ook is het mogelijk vanaf 1 juli met groepen deze wandeling te lopen. U kunt zich dan opgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch bij de coördinator van de rondleidingen: Wim Oltwater 06 22422377.

De kosten van de wandelingen zijn voorlopig € 5,– pp. Contant te voldoende bij de gids. (pinnen is niet mogelijk)

Parkeren bij het Veldwerkcentrum is beperkt mogelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van Het Lankheet. https://hetlankheet.nl.