06 aug - 10:09 Haaksbergen - aangepast om 10:11

Rondleidingen in het “Het Lankheet”

HAAKSBERGEN – Wat zijn dat voor rare draaikolken in de sloten? Een antwoord op deze vraag en vele andere interessante wetenswaardigheden kunt u verkrijgen als u zaterdagochtend 7 augustus vanaf 10 uur meeloopt met de publiekswandeling in het Lankheet. De wandeling is t.o.v. de wandelingen van voor de coronaperiode veranderd. Inmiddels is het project rond de Buurserbeek voltooid en is dit gebied ook in deze rondleiding opgenomen. Verder gaan we natuurlijk ook nog door het Waterpark met zijn kunstwerken en stapstenen. We starten vanaf het veldwerkcentrum waar we voorlopig nog niet naar binnen gaan , dus zal er ook niet met het drinken van een kop koffie worden begonnen. Daar we ook door een vrij nat gebied lopen is het dragen van waterdicht schoeisel of laarzen wel raadzaam.
Als u op 7 augustus wenst mee te lopen, dient u zich van te voren aan te melden, we vragen u , zich uiterlijk vrijdag 6 augustus voor 18.00 u. via de email op te geven met naam en telefoonnummer voor de aanwezigheids-registratie in het kader van de corona-maatregelen. Email: w.oltwater@kpnmail.nl
Ook is het mogelijk met groepen deze wandeling te lopen. U kunt zich dan opgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch bij de coördinator van de rondleidingen: Wim Oltwater 06-22422377. De kosten van de wandelingen zijn voorlopig € 5,- pp. Contant te voldoende bij de gids. Parkeren bij het Veldwerkcentrum Lankheterweg 6 is beperkt mogelijk. Voor nadere informatie en routebeschrijving verwijs ik u naar de website van Het Lankheet. https://hetlankheet.nl