13:36 Haaksbergen - aangepast om 14:37

Samen aan de slag voor leefbaar Beckum

BECKUM – Beckum moet ook in de toekomst een leefbaar dorp zijn. Dorpsraad Beckum, gemeente Hengelo en provincie Overijssel hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum. De gemeente en Beckum werken sinds 2022 samen aan een integraal plan voor woningen en voorzieningen. In het najaar tekende de gemeente nog een optieovereenkomst voor woningbouw op twee percelen in Beckum. 

De drie partijen hebben nu de intentie uitgesproken om intensief en gebiedsgericht samen te werken aan een toekomstbestendig, leefbaar en vitaal dorp Beckum. Eind van dit kwartaal moet het Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum klaar zijn. Dan wordt duidelijk waar welk type woningen moeten komen, hoe Beckum zich ruimtelijk gaat ontwikkelen en welk type multifunctionele accommodatie (MFA) goed zou passen in Beckum. Belangrijk is dat de bestaande voorzieningen in Beckum, zoals de sportclubs en de school, behouden blijven voor het dorp en versterkt worden. Het is de bedoeling dat Beckum, haar verenigingen en de gemeente zich nog voor de zomer over dit Omgevingsprogramma kunnen uitspreken, zodat Beckum duidelijkheid en perspectief krijgt. De komende maanden wordt verder onderzocht hoe dit concreet gemaakt kan worden. Gedeputeerde Roy de Witte: “We hebben als provincie het proces en de samenwerking tussen de gemeente en Beckum het laatste jaar goed gevolgd. Ik ben onder de indruk geraakt van de intensieve samenwerking en de resultaten die bereikt zijn. Als provincie dragen we daarom 15.000 euro bij voor haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming van het kerkgebouw.” Wethouder Claudio Bruggink: “Het bevestigt dat we op de goede weg zijn en dat er draagvlak is.” Voorzitter Dorpsraad Beckum Susan Annink: “We zijn blij met deze stap. Tegelijk hopen we dat deze stap de komende maanden ook omgezet kan worden in concrete steun in de vorm van bijvoorbeeld een significante financiële bijdrage.”