09:31 Haaksbergen - aangepast om 11:31

Spanning en sensatie!

HAAKSBERGEN – We horen u zeggen: “dat hebben we al meer dan genoeg in deze moeilijke coronatijd”. Maar nu valt er eens een keer iets heel positiefs te melden. U bent door ons als Lionsclub Haaksbergen de laatste maanden via deze krant geïnformeerd over onze 2 acties en verloop daarvan. De Douwe Egbertspunten-actie om pakken koffie in te zamelen voor de plaatselijke Voedselbank en het inzamelen van oud en vreemd geld voor het bekostigen van staaroperaties in de Derde Wereld.

Voor het eerst hebben we dit jaar een samenwerking opgezet met onze zustervereniging uit Enschede om een nog bredere bekendheid te geven en hen met onze jarenlange ervaring behulpzaam te zijn bij hun start met dit project. De (verlengde) sluitingsdatum van 15 februari is inmiddels voorbij: we kunnen de balans opmaken. De resultaten zijn een sensatie: we doen dit nu al 8 jaar en het aantal punten stijgt nog steeds.

In totaal werden maar liefst 1.384.155 (méér dan een miljoen!) DE-punten geteld, waarvan Haaksbergen er alleen al 568.585 voor zijn rekening nam. Als u zich dan realiseert dat Enschede 7x meer inwoners telt, kunt u nagaan welk een prachtige prestatie wij als samenleving weer hebben gerealiseerd. Hiervan kunnen maar liefst 2800 pakken koffie aan de Voedselbank Enschede-Haaksbergen worden overhandigd. Daarnaast is er 115 kilo oud geld ingezameld, goed voor 345 staaroperaties. In totaal konden inmiddels 62.000 staaroperaties worden uitgevoerd dankzij deze gezamenlijke actie van de Lions Nederland.

In “normale” jaren maakt de JP van de Bentstichting bonbons voor de horeca. Dit jaar is alles anders: de door hen gefabriceerde lekkernij heeft de Lionsclub Haaksbergen aangeboden aan de vrijwilligers van zowel de dagbesteding als de Voedselbank als dank voor hun hulp bij de afhandeling. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Terugkijkend kunnen we opnieuw spreken van een zeer geslaagde actie: veel mensen in moeilijke omstandigheden hebben we in deze donkere tijden van een lichtpuntje kunnen voorzien. Namens de Lionsclubs van Haaksbergen en Enschede: heel veel dank voor uw actiebereidheid.

Voor het komende jaar: blijf gezond en vergeet vooral niet uzelf regelmatig te verwennen met een extra kopje koffie (van het juiste merk!). Wij komen dan graag aan het einde van het jaar weer bij u terug om voor de 9e keer de door u gespaarde punten en munten weer te verzamelen voor misschien wel weer een nieuw record!