13:47 Haaksbergen - aangepast om 21:50

Stamppotdrive bij bridgeclub

Zalencentrum Winkelman Buurse

HAAKSBERGEN – Op zondag 6 november 2022 organiseert de Bridgeclub Haaksbergen weer de traditionele stamppot-gezelligheidsdrive. De ontvangst is vanaf 10.15 uur met koffie en krentenwegge. Start 11.00 uur. Plaats van handeling is weer in Buurse, bij zalencentrum Winkelman. Het evenement staat dit jaar voor de 28-ste keer op de agenda. 

De wedstrijd bestaat weer uit 9 spelrondes, in een zogenaamde topintegraal over 36 spellen. Meesterpunten worden verstrekt volgens de regeling van de NBB. Het inschrijfgeld is €25,-per persoon, inclusief de koffie met krentenwegge bij binnenkomst, erwtensoep met roggebrood en spek bij de lunch en een uitgebreid stamppotbuffet na afloop.

Voor de hoogst geëindigde deelnemers zijn er aardige geldprijzen, voor een groot aantal andere spelers een prijzentafel-in-natura. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Heitkamp, hansheitkamp@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, naam van de bridgepartner en voor zover mogelijk ook de lidmaatschapnrs. van de NBB.

De deelnamekosten van € 50,- per paar vóór 25 oktober 2022 overmaken op NL97 INGB 0005 0430 50 t.n.v. Bridgeclub Haaksbergen BCH o.v.v. de namen van het bridgepaar. Eind oktober krijgt u, na betaling, de definitieve bevestiging van uw inschrijving toegezonden. Let op: Geen betaling aan de zaal, geen inschrijving middels betaling!