08:00 Haaksbergen - aangepast om 21:06

Start met bestrijding eikenprocessierups

Biologische bestrijding begonnen

Wie de komende avonden en nachten het geluid van een langzaam rijdende tractor hoort in Haaksbergen kan er van op aan dat hier de bestrijder van de eikenprocessierups aan het werk is. De plaatselijke hovenier Koppelman spuit in opdracht van de gemeente levende aaltjes in gemeentelijke eiken. De biologische bestrijding van de jeukrups met aaltjes maakt onderdeel uit van een aanpak die Haaksbergen zo veel mogelijk moet vrijwaren van de vervelende rupsen.

Het accent in de Haaksbergse bestrijding ligt meer dan andere jaren op preventie én concentratie. De bestrijding met aaltjes moet plaatsvinden in het donker, omdat de werkende stof door zonlicht wordt afgebroken. Nadat de aaltjes hun werk hebben gedaan volgt stap twee: het bespuiten van de bomen met een bacterie. Dit zal de nekslag zijn voor een heleboel jonge processierupsen. De rupsen die vervolgens alsnog tot ontwikkeling komen en dus jeukharen krijgen worden weggezogen. Eventuele lekkende bestrijdingsmiddelen zijn overigens niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren.

Intensief

Koppelman gaat alle eiken die eigendom zijn van de gemeente en binnen de bebouwde kom staan behandelen. Daarvoor heeft de gemeente gekozen, omdat de eikenprocessierups een intensieve behandeling vraagt. Het beschikbare budget wordt daarom ingezet op de plek waar zich de meeste mensen begeven, namelijk de bebouwde kom van Haaksbergen, Buurse en De Hoeve. Ervaring, ook elders, leert dat een geconcentreerde aanpak beter is dan verdeeld over het hele Haaksbergse grondgebied hier en daar bomen te behandelen.

Wie meer wil weten over het beleid van de gemeente ten aanzien van het bestrijden van de eikenprocessierups kan daarover informatie vinden op www.haaksbergen.nl.