12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:00

Stichting Herdenking en Vrijheid Haaksbergen opgericht

HAAKSBERGEN – Afgelopen vrijdag 18 maart is de acte getekend waarmee de Stichting Herdenking en Vrijheid Haaksbergen een feit is.

Al  meerdere jaren worden er door verschillende werkgroepen en vrijwilligers activiteiten in Haaksbergen georganiseerd  in het kader van herdenking en vrijheid. Twee jaar geleden is een comité onder de naam ‘75 jaar Vrijheid en Verzoening’ aan de slag gegaan om zaken te organiseren. Toen in maart 2020 door corona alles moest worden stilgelegd, bleek al snel dat er in dat jaar en ook in 2021 nog weinig mogelijk was. Het enthousiasme van alle mensen die toen namens de Haaksbergse gemeenschap betrokken waren is vastgehouden. Afgelopen jaar spraken alle leden van het comité de wens uit om, onder de paraplu van een stichting, samen verder te werken aan de voorbereiding van activititeiten voor 2022. Dit allemaal in de hoop dat vanaf dit voorjaar het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten voor herdenking en het vieren van vrijheid. Met de medewerking van notariskantoor Derkman en Siemerink is een ondersteunende stichting opgericht, onder de naam ‘Herdenking en Vrijheid Haaksbergen’. Op de foto is het officiële moment van ondertekening bij het notariskantoor vastgelegd. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Han Noordink (voorzitter), Angélique Karnebeck en Léon Klaczynski. Binnenkort verschijnt er ook een website waarop contactgegevens en geplande activiteiten te vinden zijn. Hoe actueel het thema vrijheid is, blijkt uit de huidige situatie in Oost Europa en op meer plekken in de wereld. De komende maanden staat er veel op stapel in Haaksbergen. Ook aankomende jaren zal de stichting actief blijven; voor zowel jongeren als ouderen en regelmatig samen met partnergemeente Ahaus. Dit met ondersteuning van bedrijven, de gemeente Haaksbergen en anderen. Rond Haaksbergen zal op meerdere momenten aandacht schenken aan de geplande activiteiten.