10 jul - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:55

Studiekring 50 plus draait in Haaksbergen

HAAKSBERGEN – Enkele maanden geleden startten in Haaksbergen twee studiekringen 50 plus. Een studiekring is een vaste groep senioren, die eens per maand bij elkaar komt om van gedachten te wisselen.

Actualiteiten worden besproken en een zelf gekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en gepresenteerd. Het doel van de studiekring is om samen op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar te delen.

De onderwerpen worden door de deelnemers zelf ingebracht op grond van interesse, ervaring of kennis. Vooropleiding en werkervaring zijn niet van belang, het gaat er niet om WAT je bent, maar WIE je bent. Een studiekring is voor iedereen toegankelijk. Een studiekring houdt de hersenen actief en de geest jong. De kring vergroot iemands sociale netwerk en kan uitgroeien tot een hechte groep mensen. Het is Ontmoeting en Kennisverrijking; OKé dus.

In Nederland zijn al meer dan 60 studiekringen actief. In Haaksbergen is nog plaats in de studiekring die eens per maand op donderdag van 13.30 – 15.30 uur bij elkaar komt in het Kulturhus, Sterrebosstraat 2, 7481DD Haaksbergen. Voor meer informatie kan men bellen of mailen naar: Ans Mebelder (053-5730200)  a.mebelder@kulturhushaaksbergen.nl