12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:17

Symbolische sleuteloverdracht woningen Hassinkborgh

Alle tien woningen achter kantorencomplex Hassinkborgh naast basisschool Los Hoes zijn verkocht en zo goed als klaar. Woensdagochtend was de symbolische sleuteloverdracht aan de eerste bewoners in de rij met levensloopbestendige woningen. “Ik ben nog nooit in mijn leven verhuisd”, aldus één van de bewoners, “maar dit voelt goed. Ik hoop dat ik hier nog lang mag genieten!”

Wethouder Jan-Herman Scholten was erbij om de bewoners te feliciteren. Scholten vertelde dat er veel animo is voor levensloopbestendige woningen. Dat blijkt uit het woonbehoefteonderzoek, dat onlangs onder inwoners is gehouden. “Maar onder levensloopbestendig verstaan we niet alleen woningen met een slaapkamer en douche beneden. Levensloopbestendig houdt óók in dat een woning duurzaam is voor de toekomst. De tien woningen zijn bijvoorbeeld aardgasloos.”

Doorstroom

Directeur Frank ter Braak van ontwikkelaar Vazet Creatie en Realisatie gaf aan, dat zijn bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van levensloopbestendige woningen. Ook vijftigers kiezen vaak al voor een dergelijke woning als de kinderen uit huis gaan, aldus Ter Braak. “Dat zorgt voor doorstroom op de woningmarkt en maakt ruimte voor starters”, vult Scholten aan. Met de realisatie van de woningen is weer een nieuw project binnen de bebouwde kom van Haaksbergen afgerond en komt deze hoek van de wijk Hassinkbrink steeds meer tot een afronding.