10:55 Haaksbergen - aangepast om 10:56

Terugblik open monumentendag

HAAKSBERGEN – Het is zaterdag 14 september 2019: de zon schijnt uitbundig en alle seinen staan op groen voor een prachtige nazomerdag. Al vroeg melden zich de eerste deelnemers voor de Open Monumentendag 2019 bij het Dagactiviteitencentrum aan de Wiedenbroeksingel. Daar wordt iedereen gastvrij onthaald met koffie en iets lekkers door de vrijwilligers die ons al jaren terzijde staan. Inmiddels is het een mooie traditie geworden de fietstocht die we hebben uitgezet te laten starten bij het Dagactiviteitencentrum. Bijna tweehonderd mensen hadden zich van tevoren ingeschreven als deelnemers. Het prachtige weer en het uitgekiende programma van de fietstocht hebben er in samenhang waarschijnlijk toe geleid dat we uiteindelijk op de dag zelf een enorm groot aantal deelnemers mochten verwelkomen: in totaal bijna zeshonderdvijftig. Dat is een absoluut record en dat leidde wel tot enige logistieke problemen. Zo konden we niet alle gasten voorzien van een lunchpakket (we hadden er 360 besteld), maar dat heeft de aangename sfeer van deze dag toch niet negatief beïnvloed. De onverwachte en ongekend hoge opkomst laat zien dat velen geïnteresseerd zijn in ons cultureel erfgoed en dat beschouwen wij als een flinke aanmoediging op deze weg voort te gaan. Graag opnieuw tot ziens op zaterdag 12 september 2020.