09:00 Haaksbergen - aangepast om 09:55

Trots op onze boeren

“De gemeente Haaksbergen kenmerkt zich als landelijke gemeente. Door haar grote buitengebied zijn er veel agrarische ondernemers actief. Deze sector staat voor grote opgaves”, aldus Jeroen Slot, (kandidaat)raadslid voor het CDA in Haaksbergen.

De afgelopen periode heeft hij zich ingezet voor ons buitengebied, het vitale platteland en de agrarische ondernemers. Slot: “Of het nu het stikstofbeleid is of de Natura 2000, de landbouw heeft er mee te maken. Het CDA Haaksbergen wil zich daarom de komende periode sterk maken om de agrariërs te helpen waar nodig. Dit doen we door het bevorderen van het bestaansrecht van een bedrijf of door in gesprek te gaan met de belanghebbenden over ontwikkelingen en bouwmogelijkheden, het CDA gaat er voor en samen gaan we voor een toekomstbestendige landbouw.”

“Ook bij bedrijfsbeëindiging moet er duidelijk geregistreerd worden wat er eventueel gesloopt wordt, zodat bouwrechten behouden worden en er gekeken wordt naar mogelijkheden op het gebied van Rood voor Rood en het VAB beleid. Ook het transformeren van agrarisch naar licht industriële erven is zeker een optie voor het CDA evenals een neventak op de boerderij”, vervolgt Jeroen Slot. “Het creëren van woonerven op vrijkomende agrarische erven juichen we van harte toe. Zeker door de toenemende woningvraag zouden bijvoorbeeld de kinderen een mooie woonplek kunnen krijgen bij hun ouderlijk huis.”