17 jan - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:48

Veel interesse voor bijeenkomst bouwen aan de randen 

Reageren mogelijk tot en met 24 januari

Maar liefst driehonderd mensen lieten zich dinsdagavond 9 januari informeren over bouwen aan de randen van Haaksbergen, Sint Isidorushoeve en Buurse. Met deze overweldigende belangstelling lieten Haaksbergenaren hun betrokkenheid zien bij de visie van de gemeente op toekomstige woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen. Voor wie niet aanwezig kon zijn is de presentatie nu online beschikbaar. Reageren op de visie kan nog tot en met woensdag 24 januari.

Er is in Haaksbergen een grote vraag naar ruimte om woningen en bedrijven te bouwen. Maar binnen de bebouwde kom is hier op korte termijn maar beperkt plek voor. Vandaar dat het college heeft laten onderzoeken wat de mogelijkheden aan de randen van de kernen zijn. Dinsdagavond ontvouwden het college en het ingehuurde bureau Strootman Landschapsarchitecten hun kijk op uitbreiding aan de randen van Haaksbergen, Sint Isidorushoeve en Buurse. Op grond die in de meeste gevallen nu gebruikt wordt voor agrarische doeleinden. 

Voorkeur bouwen binnen de kernen
Bij het onderzoek dat Strootman Landschapsarchitecten heeft uitgevoerd is vooral gekeken welke ruimtes vanuit landschappelijk oogpunt geschikt zijn om te wonen of werken. De volgende stap is het onderzoeken van de haalbaarheid om er daadwerkelijk te bouwen. Zijn er veel aanpassingen nodig aan wegen, openbaar groen of ondergrondse kabels en leidingen? En wat zijn de financiële consequenties? Maar ook: zijn er milieutechnische belemmeringen of juist niet? Ondertussen gaat de gemeente ook door met woningbouwprojecten binnen de kernen. Daarbij geldt de stelregel: wonen bínnen de bebouwde kom heeft de voorkeur voor bouwen aan de rand. Inbreiding gaat voor uitbreiding.

Reageren
De wethouders Scholten en Niemans benadrukten tijdens de avond dat het voorleggen van de visie over bouwen aan de randen een eerste stap is in een langer proces. Gedurende dat proces, waarin de visie vertaald wordt in concretere plannen, komen er nog volop mogelijkheden voor bewoners om te reageren. Mensen die dat nú al willen doen, kunnen hun zienswijze kenbaar maken. Zie daarvoor haaksbergen.nl/bouwenaanderanden. Ook het onderzoek (Ontwerp Addendum op de Structuurvisie genoemd), eerder gepubliceerde artikelen en de presentatie van dinsdagavond zijn te vinden op deze site.