18:04 Haaksbergen - aangepast om 14:05

Vierdaagse lopers in de bloemen gezet

Zoals al vele jaren gebruikelijk is binnen de Wandelkring DIO Haaksbergen werden lopers die afgelopen jaar deelnamen aan een van de vele Vierdaagse wandelingen die in ons land worden georganiseerd zaterdagmiddag na de Vierdaagse van Nijmegen ontvangen in het Gängelhuuske en in de bloemen gezet.

Dirk Haan vicevoorzitter feliciteerde de deelnemers met hun geleverde prestatie. Hij had ook aandacht voor diegene, die om wat voor reden een Vierdaagse niet hebben kunnen volbrengen. Want ook zij hadden de intensie om alles tot een goed einde te volbrengen. Speciaal aandacht was er voor diegene die hun eerste Vierdaagse volbrachten: “uit ervaring weet ik dat het starten en hopelijk volbrengen van een eerste vierdaagse de meeste inspanning vergt. Alles is nieuw, vierdagen wandelen, vierdagen achtereen meer dan 20 kilometer lopen. Lukt mij dat… natuurlijk goed voorbereid, veel getraind bij alle weersomstandigheden en dan het grote moment van de eerste vierdaagse. Het is dan ook fantastisch om te zien dat er mensen onder ons zijn die het hebben aangedurfd. Hen willen we dan ook graag als eerste onze felicitaties overbrengen. Daarnaast willen wij hen en ook diegene die al meerdere keren de uitdaging zijn aangegaan als waardering van WKDIO een bloemetje aan bieden”.

Hij sprak vervolgens over de toekomst en veranderingen in de wandelsport: “zijn er in de komende tijd nog voldoende bestuurders en vrijwilligers die de kar willen en kunnen trekken. Een vraag die we ons allen moeten stellen en waar we samen aan moeten werken. In het bestuur van WKDIO en in de kWbn is hier veel aandacht voor. Het vinden van goede bestuurders en vrijwilligers wordt steeds moeilijker. We moeten blijven veranderen en moeten mee met de huidige vraag en aanbod. Willen we met zijn allen voort blijven bestaan dan zullen we binnenkort een afslag moeten maken en die afslag is niet door één bestuur te realiseren, dat moeten we met zijn allen doen en blijven doen. Slagen wij met ons allen hierin dan kunnen we hopelijk nog jaren genieten van onze wandelsport, en nog jaren genieten van de uitdagingen die we met ons zelf aangaan”.

Namens het gemeentebestuur was de pas benoemde wethouder van o.a. sportzaken de heer Pieter van Zwanenburg aanwezig. Hij feliciteerde de lopers met hun prestatie, “bewegen is goed voor een mens. Het samenwerken is hierbij ook belangrijk tussen organisaties waarbij uiteraard ook de gemeente belangrijk is stelde hij vast”. Het is mijn eerste bezoek aan een vereniging na de benoeming. In het middaguur wandel ik door Haaksbergen zo ook deze week even langs dit gebouw Verwonderd was hij over het gegeven dat deze club een
perfect gebouw had waarvan uit veel activiteiten plaats vonden.

Jubilarissen
Ook werden tijdens deze bijeenkomst een vijftal leden gehuldigd die al geruime tijd lid van de vereniging zijn. Naast hun lidmaatschap zetten zij zich ook in als bestuurs- commissielid of vrijwilliger bij de vele evenementen die de WKDIO organiseert. Vijfentwintig jaar waren Pauline en Henk Scheggetman (zij waren door omstandigheden niet aanwezig) ook vijfentwintig jaar was Wim Dammink lid. Pieter Hiemstra was veertig jaar lid van de club. Hennie Horst was al zestig jaar lid hetgeen de wethouder deed opmerken of “zijn wieg in dit gebouw had gestaan”.

Nadat de jubilarissen een herinneringsbord en bloemen hadden ontvangen bleven de aanwezigen nog geruime tijd onder het genot van een drankje en hapje bijeen om na te praten over o.a. hun wandelbelevenissen in de afgelopen periode en de toekomst van de vereniging.