12:00 Haaksbergen - aangepast om 16:40

Voorbereidingen voor aanpassen tweede deel oude N18

Nieuw ontwerp voor de oude N18

Sinds augustus is de Twentse Weg- en Waterbouw B.V. in opdracht van de gemeente in de weer met het aanpassen van het eerste deel van de oude N18. Nu het werk gestaag vordert treft de gemeente voorbereidingen voor aanpassingen aan het tweede deel: van het Grintenbosch tot het kruispunt met de Scholtenhagenweg. De snelheid gaat hier van 70 naar 50 kilometer per uur. De kruispunten aan de Wiedenbroeksingel, Buurserstraat en Morsinkhofweg worden onder de loep genomen. Diverse varianten voor inrichting van de kruisingen worden uitgewerkt.

Definitieve besluiten over de inrichting van de straat en de kruisingen zijn nog niet genomen. Helder is wel dat een 50-km weg moet voldoen aan landelijke richtlijnen. De straat is niet langer bedoeld voor doorstroomverkeer, maar alleen nog voor bestemmingsverkeer. Aanpassingen aan de straat, zoals het versmallen van het wegdek, plateaus en middengeleiders, moeten ervoor zorgen dat verkeer langzamer rijdt én dat de verkeersintensiteit verder afneemt. In de nieuwe situatie kan verkeer op alle kruispunten de weg oprijden. Nu mogen auto’s op sommige plekken slechts oversteken.

Verkeersveiliger oplossing Wiedenbroeksingel
Vier jaar geleden heeft de gemeente een bijzonder goed bezochte infoavond gehouden over de oude N18. Inwoners, wijkraden en de gemeenteraad gaven aan dat voor de kruispunten Wiedenbroeksingel en Morsinkhofweg een verkeersveiliger oplossing gezocht moet worden. Veel weggebruikers vinden het kruispunt met de Wiedenbroeksingel onoverzichtelijk. Dat kruispunt gaat dan ook op de schop. De aanleg van een rotonde is een serieuze optie. Voor het kruispunt Morsinkhofweg wordt gezocht naar een verkeersveilige oplossing, zonder verkeerslichten.

Wilhelminaviaduct of gelijkvloerse kruising
Ook het aanpassen van de kruising Buurserstraat ligt op tafel. Het verwijderen van het Wilhelminaviaduct lijkt logisch. Bij een straat met minder verkeer past prima een gelijkvloerse kruising. Een viaduct is een dure constructie, omdat het prijzig is in onderhoud. Dat geldt ook voor het Wilhelminaviaduct, dat nog een restlevensduur heeft van ongeveer 15 jaar. Bovendien voorkomt een gelijkvloers kruispunt op deze plek dat verkeer richting Buurse en Duitsland (waaronder vrachtwagens en landbouwwerktuigen) door de dorpskern moet, zoals nu het geval is. Daarnaast worden sluiproutes (bijvoorbeeld de Leemdijk) ontlast. Daar tegenover staat dat een deel van de Buurserstraat intensiever gebruikt zal worden.

Gesprekken met belanghebbenden
Een keus voor de nieuwe inrichting van de kruispunten is nog niet gemaakt. De gemeenteraad kan de komende tijd nog wensen en bedenkingen aangeven. Over het aanpassen van de kruisingen van de oude N18 met de Wiedenbroeksingel en de Morsinkhofweg heeft de gemeente al veel gesproken met inwoners, maar over het verwijderen van het Wilhelminaviaduct nog niet. Daarom volgen nu gesprekken met omwonenden, wijkraden, aanliggende bedrijven en andere belanghebbenden. Deze informatie wordt gebruikt om een keus te maken. En het eerste deel van Enschede tot Grintenbosch? Dat is naar verwachting begin 2022 helemaal klaar. Voor de aanpassingen aan de oude N18 heeft de gemeente geld gekregen van Rijkswaterstaat, de vorige eigenaar van de weg.