28 aug - 11:00 Haaksbergen - aangepast om 09:42

Weekblad Haaksberger Koerier stopt

Weekbladen slaan handen ineen

HAAKSBERGEN – Uitgever De Persgroep heeft besloten per 1 oktober te stoppen met het uitgeven van de Haaksberger Koerier. Vanaf deze datum wordt een samenwerking aangegaan met de collega’s van Weekblad Rond Haaksbergen. ,,De markt ontwikkelt zich dusdanig snel dat in veel plaatsen nog slechts ruimte is voor één huis aan huiskrant”, meldt Jan van Dun, algemeen directeur local media van de Persgroep. ,,De persgroep heeft daarom haar bestaande portfolio aangepast en uitvoeriger ingezet op de digitale transitie.” In dat licht laat de Persgroep in sommige plaatsen haar papieren krant vervallen. Zo ook in Haaksbergen.

Uitgever René Bult van Weekblad Rond Haaksbergen is evenals de Persgroep overtuigd van het belang en de kracht van de samenwerking voor behoud van lokaal nieuws in de regio. ,,Het lokale aspect heeft altijd voorrang gekregen in Rond Haaksbergen en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Maar ook wij zien de wereld veranderen en voeren daarom voortdurend aanpassingen door, simpelweg om up to date te blijven in het moderne medialandschap met z’n toenemende digitalisering. Een slag die zich momenteel bij ons voltrekt. In die veranderende wereld moet je je ook open durven te stellen voor samenwerkingsverbanden die men eerder voor onmogelijk hield. Het geeft des te meer de veranderingen aan.” René Bult merkt verder op dat Rond Haaksbergen als gevolg van de samenwerking ook een redactionele slag wil maken. ,,Met uitbreiding van de redactie en het aantal redactionele pagina’s ontstaat de mogelijkheid onderwerpen meer uit te diepen en lezers en adverteerders een nog betere kwaliteit te bieden. We zullen nu zeker niet  achterover leunen, maar juist hard aan de weg blijven timmeren om zowel onze digitale krant, de website en de papieren versie op niveau te houden en te verbeteren.”    

Directeur Van Dun benadrukt dat huidige en nieuwe adverteerders ook in de toekomst gewoon bij de Persgroep terecht kunnen. ,,We bieden een uitgebreid aanbod van verschillende nieuwsmerken en digitale advertentiemogelijkheden aan op onder meer de bekende platformen van de Persgroep.” Uiteraard verandert er voor adverteerders van Rond Haakbergen per 1 oktober niets.