14:40 Haaksbergen - aangepast om 14:41

Werk aan rotonde Hengelosestraat start 22 augustus

De werkzaamheden voor de nieuwe rotonde op de kruising van de Hengelosestraat met de Veldmaterstraat en de Raaweg beginnen op maandag 22 augustus. Dan gaat de schop de grond in om kabels, leidingen en riolering aan te pakken. Daarna wordt het werk bovengronds voortgezet. De hele operatie zal tot het eind van het jaar in beslag nemen.

Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid, dat geldt ook voor hulpdiensten en het openbaar vervoer. De bus vanuit Hengelo zal tijdens de werkzaamheden via de Noordsingel en de Goorsestraat naar het busstation rijden. Het overige verkeer wordt met borden omgeleid.

Veilige ontsluiting Hassinkbrink en Veldmaat
De keuze voor een rotonde op deze plek, met vrij liggend fietspad, zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Vanuit de Veldmaterstraat en Raaweg is het op dit drukke kruispunt vaak lastig om de Hengelosestraat op te rijden of over te steken. Er is bij de aanleg van de rotonde extra aandacht voor de veiligheid van fietsers: er komt een vrij liggend fietspad. Ter hoogte van basisschool Los Hoes wordt bovendien de oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt. Aanwonenden, wijkraden en de politie waren betrokken bij de gewenste invulling van het kruispunt. Samen met de gemeente zijn meerdere alternatieven onderzocht, hieruit kwam voort dat een fietsoversteekplaats en een rotonde de beste keuze is.