14 sep - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:38

Werkzaamheden op deel oude N18 van start

Vanaf maandag 26 september

Graafmachines, shovels en bouwketen tekenen vanaf maandag 15 september opnieuw het straatbeeld van de oude N18. De maximumsnelheid van het wegdeel binnen de bebouwde kom wordt 50 km per uur en daarvoor wordt de weg aangepast. Te beginnen met het deel tussen de kruisingen van de voormalige N18 met de Scholtenhagenweg en de Morsinkhofweg. Maandag 26 september starten de werkzaamheden. 

De werkzaamheden aan de voormalige N18 vinden opnieuw gefaseerd plaats. Nu wordt het deel vanaf het Glazen Bos tot de Morsinkhofweg aangepakt. Door tijdelijke maatregelen blijven ten zuiden van de oude N18 de Sonderenstraat en de Molenstraat bereikbaar. Als alles volgens planning gaat, dan is dit werk in de herfst afgerond. De volgende klus wordt dan de Morsinkhofweg tot en met de Klaashuisstraat. Als laatste volgt de Smitterijweg tot het Grintenbosch. Over dit weggedeelte zijn de gesprekken met aanwonenden nog bezig. De laatste werkzaamheden moeten in de eerste helft van 2023 worden afgerond. Het Wilhelminaviaduct maakt geen deel uit van de aanpassing aan de weg. De werkzaamheden vinden daarom links en rechts van het viaduct plaats. De gemeenteraad neemt later een besluit over de toekomst van het viaduct.

Aanpassingen
De maximumsnelheid gaat straks dus naar 50 kilometer per uur.  Om verkeer te stimuleren om de voorgeschreven snelheid te rijden krijgen bijna alle kruispunten plateaus en middengeleiders. Voor hetzelfde doel wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt met belijning en – op sommige plekken – haagjes. Bij het aanbrengen van de hagen wordt gelet op het zicht van andere weggebruikers. Verdere verbeteringen zijn een nieuwe, stille asfaltlaag, led-verlichting en een nieuwe inrichting van het openbare groen met meer diverse bomen, planten en bloemrijke bermen. Langs de weg worden sloten aangepast en grotere duikers aangelegd, die hevige toekomstige regenval aankunnen. Wie alvast een indruk wil krijgen van de aanpassingen kan kijken op oude-n18.nl.

Betrokkenheid van inwoners
Over de inrichting van de weg hebben medewerkers van de gemeente veel met wijkraden, aanwonenden en andere inwoners gesproken tijdens informatieavonden, vergaderingen en via persoonlijke contacten. De plannen zijn hierdoor in de loop van de tijd nog wat aangepast. Buurtbewoners ontvangen schriftelijk bericht over de op handen zijnde werkzaamheden.

Omleiding
De komende tijd wordt verkeer omgeleid. Verkeer uit alle windrichtingen komt en gaat via de Noordsingel en de Westsingel. Hulpdiensten mogen bij calamiteiten over of direct langs de oude N18. De werkzaamheden vallen deels samen met die op de Hengelosestraat. Het dorp blijft echter bereikbaar via de omleidingsroutes. Verschillende omstandigheden (waaronder corona en seizoenswerk) hebben ertoe geleid dat de werkzaamheden samenvallen. De aanpassingen aan de oude N18 worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.