07 aug - 11:43 Haaksbergen - aangepast om 11:44

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede behoudt A-status

ENSCHEDE – Wilminktheater en Muziek-centrum Enschede ontvangt het maximale subsidiebedrag van het Fonds Podium-kunsten. De commissie beoordeelt de artistieke positie, publieksfunctie en inbedding in de omgeving van Wilmink-theater en Muziekcentrum Enschede als ‘zeer goed’ en daarom behouden het theater en de concertzaal de A-status.
Hier hoort een bedrag van € 157.500,00 bij voor twee jaar. Voor Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is dit een noodzakelijk bijdrage t.b.v. het waarborgen van bijzondere samenwerkingen met huisgezelschappen als Nederlandse Reis-opera en Orkest van het Oosten/Het Gelders Orkest en de grote landelijke gezel-schappen. Zodat deze in stad en regio kunnen inbedden. Educatieve en maat-schappelijke projecten zullen tevens worden voortgezet.

Artistieke positie – De commissie beoordeelt de artistieke positie van Wilmink-theater en Muziekcentrum Enschede als zeer goed. De integrale visie van zowel het theater, als de concertzaal op de programmering is helder.
Ook waardeert de commissie de uitgebreide terugblik op de afgelopen periode. ‘Wilminktheater en Muziek-centrum Enschede positioneert zich stevig als theater in het oosten van het land en verhoudt zich goed tot de omgeving’, aldus het Fonds Podiumkunsten.

Publieksfunctie – De commissie beoordeelt de publieksfunctie als goed.
De commissie vindt de integrale aanpak van programmering en marketing sterk. Ook is er een overtuigende visie op het
publiek en zijn de ambities helder verwoord.
Inbedding in de omgeving. De commissie beoordeelt de inbedding in de omgeving als zeer goed, zowel op cultureel als maat- schappelijk vlak. Deze zijn op natuurlijke wijze met elkaar verbonden, in het bijzonder
de stedelijke programmering.

Ook laat Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede zien dat de financiële inbedding goed is gewaarborgd, door de lijst van financiële partners. Er is een breed draagvlak voor het podium bij zowel de lokale overheid, particulieren als het bedrijfsleven.

 

Foto: Pixabay