10:42 Haaksbergen - aangepast om 10:44

50 Jaar oefentherapeut Cesar

HAAKSBERGEN – 50 jaar geleden afgestudeerd als oefentherapeut – veel werkzame jaren actief waarvan 20 jaar binnen ‘Praktijk in Beweging’.  Het is tijd voor Wilma Stroink om het stokje over te dragen aan een nieuwe collega.

Wilma is opgegroeid met de oefentherapie. Haar moeder was leerling van Mw. Marie Cesar, de grondlegger van de oefentherapie, wat destijds de ‘bewegingsleer Cesar’ heette. Wilma’s moeder had een grote praktijk met enkele assistenten in Bilthoven. Al op jonge leeftijd was Wilma geraakt door de oefentherapie, waarbij ze vooral de actieve aanpak, en de doelstelling van de oefentherapie boeiend vond. De liefde voor bewegen, en de positieve invloed hiervan op het dagelijks leven zijn voor Wilma drijfveren geweest om zo lang oefentherapeut te zijn. Hiervan heeft ze 30 jaar in Haaksbergen gewerkt, waarvan 20 jaar bij  ‘Praktijk in Beweging’.

“Dat ik zolang door ben gegaan heeft alles te maken met de goede sfeer binnen ‘Praktijk in Beweging’, en zeker ook binnen de Eerste Lijns Zorg Haaksbergen (EZH)”.  De Eerste Lijns Zorg Haaksbergen faciliteert alle zorgprofessionals, om goede zorg te leveren, om elkaar te kennen, weten te vinden en te verbinden, binnen Haaksbergen.

Bij ‘Praktijk in Beweging’ was Wilma de drijvende kracht achter de zorg voor houdings- en bewegingstherapie, ouderenzorg en valpreventie. Wilma is tot het eind gemotiveerd geweest om zich te blijven ontwikkelen binnen het vak oefentherapie. Zo heeft ze onlangs nog de opleiding tot slaapoefentherapeut afgerond, en bleef ze zich alle richtlijnen binnen het vakgebied eigen maken.

“Met dankbaarheid kijk ik terug op jarenlange samenwerking met huisartsen en collega’s. En het plezier dat ik heb mogen beleven aan het prachtige vak oefentherapie, en alle cliënten die ik heb mogen bijstaan”.

Enthousiast tot het eind, tot haar 72e verjaardag is ze blijven werken. De situatie rond Covid-19 heeft haar  echter doen besluiten om er een punt achter te zetten. ‘Praktijk in Beweging’ aan de Kortenaerstraat verliest een gewaardeerde collega, maar gaat door met een leuke, enthousiaste en gedreven opvolgster Aniek Holmer, oefentherapeut Mensendieck. Zij ziet de samenwerking met de osteopathie, de kinderoefentherapie, de psychosomatische oefentherapie en de psychomotorische therapie helemaal zitten. Een praktijk die het bewegen een warm hart toedraagt.