27 nov - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 11:19

75 jaar Vrijheid & Verzoening Haaksbergen

HAAKSBERGEN – Haaksbergen viert in 2020 75 jaar vrijheid. Het is op 1 april 75 jaar geleden dat Haaksbergen is bevrijd door de geallieerden. Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren.

Inwoners uit Haaksbergen, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de verschrikkingen uit de jaren 40-45, en de viering van de daarna verworven vrijheid, kunnen doorgeven aan de jongere generatie. Haaksbergen doet dit niet alleen. Op nationaal en provinciaal niveau worden veel initiatieven ontplooid om van 75 jaar vrijheid een bijzondere gelegenheid te maken. Het Jaar van de Vrijheid start op 31 augustus 2019 met “75 jaar na de Slag om de Schelde” en eindigt “75 jaar op 24 oktober 2020”. Op die datum werd in 2020, 75 jaar geleden, de Verenigde Naties opgericht.

Haakbergen wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het thema Vrijheid & Verzoening. Haaksbergen grenst aan Duitsland en heeft al ruim 30 jaar een partnerschap met de gemeente Ahaus waar intensief vorm aan wordt gegeven. Op alle lagen binnen de gemeenschap zijn er contacten op zowel bestuurlijk- als inwonersniveau. Ook is er al decennialang een samenwerkingsverband tussen het Assink Lyceum en de Anne Frank Realschule Ahaus. Na de oorlog streefden de inwoners van deze grensgemeenten naar normalisering. Naast het feit dat zij dit zelf wilden, was het ook een voorwaarde om met elkaar in vrijheid te leven.

Het verzoeningsproces dat zich na de oorlog heeft ingezet, heeft tot doel om grenzen te slechten, niet alleen fysiek maar ook in onze gedachten. Begrip voor culturen en wederzijds respect. Aan het thema Vrijheid & Verzoening wordt door de beide gemeenten vorm gegeven. In Haaksbergen willen de inwoners zelf de viering van 75-jaar vrijheid vormgeven. Daarom is er een breed kerncomité gevormd dat wordt ondersteund door enkele medewerkers van de gemeente en de cultuurmakelaar.

Het kerncomité heeft tijdens inspiratieavonden ideeën opgehaald uit de lokale samenleving. Daarnaast streeft zij naar aansluiting bij landelijke en provinciale activiteiten in het kader van de viering 75 jaar vrijheid. Landelijk zijn dat de activiteiten die geïnitieerd worden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en provinciaal door het Platform WO2 Overijssel met als projectleider Mano Scherpbier.

De projecteigenaren van de projecten zijn verantwoordelijk voor de realisering en, indien van toepassing, benodigde vergunningen, aanvullende verzekeringen en het eventueel aanboren van andere geldstromen (bijv. sponsoring). Op ieder onderdeel kunnen zij de hulp inroepen van het kerncomité.

Het zwaartepunt van het programma ligt in de periode van 24 maart 2020 tot en met 5 mei 2020. Op 24 maart 1945 vond er op Haaksbergen een vergissingsbombardement plaats, waarbij dodelijke slachtoffers vielen en Haaksbergen tot in haar diepste werd geraakt. Volgende week meer over het programma 75 jaar Vrijheid & Verzoening Haaksbergen.