15:18 Haaksbergen - aangepast om 12:19

Aanmelden voor  ouderenmiddag 

Vrijdag 15 juli in kantine Bon Boys 

HAAKSBERGEN – Senioren kunnen zich aanmelden voor een ouderenmiddag op 15 juli in het clubgebouw van Bon Boys. “Ontmoeting en verbinding staan centraal. Het is een middag voor senioren uit Haaksbergen”, laat Gerard Vaanhold namens de organisatie weten. De pastoraatsgroep van de Franciscusparochie organiseert deze middag. De ouderenmiddag op vrijdag 15 juli is van 14 tot 17 uur. Er is drie uur vermaak in de kantine van Bon Boys aan de Kolenbranderweg. “Graag vooraf aanmelden. Dan weten we hoeveel ouderen er komen.” Belangstellenden zijn welkom vanaf 13.30 uur. De koffie staat dan klaar. In de pauze is er een verloting met zeer veel prijzen. Aanmelden kan tussen 17 en 20 uur telefonisch bij Leonie Rutte (06-20037083) en Gerard Vaanhold (053-5726292).