13 feb - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 14:39

Afspraken vastgelegd voor goed woningaanbod

Tussen Domijn, gemeente en huurdersvereniging

Ieder jaar weer maken Domijn, de gemeente Haaksbergen en de huurdersvereniging afspraken met elkaar over het woningaanbod in Haaksbergen. Dat is een wettelijke verplichting. Het doel daarvan is woningen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van bewoners en bij ontwikkelingen in de samenleving. Maandag 10 februari werden deze zogeheten samenwerkings- en prestatieafspraken voor 2020 getekend.

De drie partijen vinden dat er voldoende betaalbare, beschikbare en kwalitatief goede woningen in Haaksbergen moeten zijn. Ieder jaar kijken ze welke acties ze moeten oppakken. Die moeten dan overigens wel aansluiten bij de meerjarige woonvisie van de gemeente. Een van de belangrijke afspraken gaat over duurzaamheid. Waar Domijn eerder  maatregelen om te verduurzamen vooral aan individuele bewoners over liet, wil de corporatie nu vaker een heel wooncomplex of een hele straat verduurzamen. Dit moet een boost geven aan duurzaam wonen. Op de rol staat ook een onderzoek door de gemeente naar de woningbehoefte in Haaksbergen. Het gaat daarbij zowel om huur- als om koopwoningen. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is huurwoningen vooral voor Haaksbergenaren beschikbaar te houden.