25 dec - 07:23 Haaksbergen - aangepast om 09:44

Alles wat je altijd al wilde weten over vuurwerk

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het (meestal zware) vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie wil de online handel in illegaal vuurwerk terugdringen. Zodra de politie online handel in verboden vuurwerk tegenkomt, worden kopers en verkopers achter-haald en gaat de site op zwart. Een andere maatregel is het online frustreren van de handel in illegaal vuurwerk. In samenwerking met partners als Instagram en Facebook zijn daardoor al meerdere websites en forums uit de lucht gehaald.

Welke categoriën vuurwerk zijn er?
Er zijn vier categoriën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is.
Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en schertsvuurwerk).
Categorie F2: vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik).
Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (professioneel gebruik).
Categorie F4: vuurwerk uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

Welk vuurwerk is veilig?
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuur-werk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:
• Een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
• Dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
• De aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’.
• Een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten.
• De naam, handelsnaam (of handelsmerk), de n.a.w.gegevens vd importeur (of handelaar).
• Het toegekende artikelnummer en productiejaar en CE-markering.

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?
Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee om-gaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken.
Enkele andere tips:
•Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
•Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
•Vuurpijlen mogen alleen worden verkocht met een (goedgekeurde) lanceer-standaard.
•Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
•Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
•Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
•Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon.

Hoe weet ik of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Het meest gevaarlijke zijn de Big Five.

Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?
Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.
Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk. Tegenwoordig zijn handleidingen om bommen te maken eenvoudig op internet te vinden en bommenmakers laten op bijvoorbeeld internetforums en YouTube hun kunsten zien. Zelf vuurwerk(bommen) maken en afsteken levert uiterst gevaarlijke situaties op en is dan ook verboden. Op de website van het Openbaar Ministerie is meer informatie te vinden over strafeis.
Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige vuur- werkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort
vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen?
Categorie F1: 12 jaar, categorie F2: 16 jaar, categorie F3: 18 jaar

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?
Ja, maar alleen als het voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet en er vooraf melding van wordt gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. U mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. In bijvoorbeeld België en Duitsland gelden ook eisen aan de verkoop van zwaarder vuurwerk. Zo wordt u in België aan de hand van je paspoort of identiteitsbewijs geregistreerd. Vuurwerk is ook via webshops te bestellen. Dit zijn veelal buitenlandse websites die illegaal vuurwerk verkopen. De politie helpt de Inspectie voor leefbaarheid en transport (‘Vliegende Brigade Vuurwerk’) die samen met postbedrijven dergelijke pakketten proberen te onder-scheppen. De besteller kan dan rekenen op een proces-verbaal. De postpakketbedrijven nemen hierin ook meer hun verantwoordelijkheid en onder-scheppen zelf ook steeds meer pakketten. Vuurwerk mag nooit per pakket thuis worden afge-leverd, alleen opgehaald worden bij een legaal verkooppunt.

Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten?
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Valt een van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december. U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopdagen. Shows met professio-neel vuurwerk mogen het hele jaar worden gehouden door deskundigen met een vergunning.

Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?
U mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben. Uiteraard alleen legaal verkrijg-baar vuurwerk. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Ik heb vuurwerk over. Mag ik dit bewaren voor volgend jaar?
Ja, als het niet meer dan 25 kilo is en alleen op een niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf.
De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie. Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijf) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken.

Zoekt de politie ook op internet naar illegaal vuurwerk?
Ja, de politie speurt online intensief naar kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Verkopers worden waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt en kopers worden achterhaald en krijgen bezoek van de politie. Het Politie Vuurwerk Internetteam heeft een duidelijke boodschap voor (online) verkopers van illegaal vuurwerk.

Politie Oost Nederland, Haaksbergen
Albert Steenkamp, Gea Groothuis
Erik Teesink, Levent Turegun.
Wijkagenten Haaksbergen                                                            Bron: www.politie.nl