15 mei - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 15:27

Alzheimer Café Haaksbergen

Dementievriendelijk Haaksbergen

Het Alzheimer Café Haaksbergen is een ontmoetingspunt voor iedereen die met dementie te maken heeft. Op donderdag 23 mei is er weer een ontmoeting in Café De Oude Molen. De avond staat in het teken van een dementievriendelijke samenleving. Hoe zijn de ervaringen in Haaksbergen en wat kunnen we doen om Haaksbergen nog dementievriendelijker te maken?

Tijdens het Alzheimer CafО worden onder meer filmpjes vertoond over dementie. “We willen laten zien welke belemmeringen mensen met dementie ervaren in het dagelijkse leven”, vertelt Ton Harmsen van het Alzheimer CafО. “Naast het laten zien van voorbeelden, willen we ook in gesprek met de aanwezigen. We zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners, maar we kunnen ons ook voorstellen dat inwoners benieuwd zijn naar de ervaringen van dienstverleners. Daarom zijn onder meer een bankmedewerker en een wijkagent uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen.”

Pact van Haaksbergen

In Haaksbergen gebeurt al heel veel om mensen met dementie mee te laten doen aan activiteiten in de samenleving. In 2017 is het Pact van Haaksbergen ondertekend door vertegenwoordigers uit onder meer de zorgsector, de ondernemerswereld, politie, vrijwilligersorganisaties en het verenigingsleven. In het Pact staat omschreven wat nodig is om tot een dementievriendelijke samenleving te komen. “We hebben al veel georganiseerd in Haaksbergen”, geeft Harmsen aan. “De workshop dementievriendelijk is al enkele keren gegeven aan ondernemers en dienstverleners in Haaksbergen en ook hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd.”

Waar en wanneer

Belangstellenden zijn van harte welkom bij het Alzheimer CafО op donderdag 23 mei in CafО De Oude Molen aan de Fazantstraat. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend en het programma start om 19.15 uur. Koffie of thee is gratis, maar een vrije gift is welkom.