11 jan - 08:00 Haaksbergen - aangepast om 13:08

Betere voorbereiding patiënten werpt vruchten af

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor patiënten die een hartoperatie ondergaan. Het Thorax Centrum Twente, onderdeel van MST, stuurt patiënten daarom per mail informatie toe om beter voorbereid de operatie in te gaan. Een succesvolle manier om verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Patiënten van 65 jaar en ouder worden speciaal gescreend waardoor de kans op complicaties rondom de operatie afneemt.

Patiënten die een behandeling in het Thorax Centrum moeten ondergaan (bijvoorbeeld een dotterprocedure) krijgen van tevoren een mail toegestuurd met een linkje. Dit linkje geeft toegang tot een video die het hele proces van opname, behandeling (operatie) en ontslag uit het ziekenhuis laat zien. Hensens, hartchirurg bij het Thorax Centrum Twente: “Het is belangrijk dat patiënten zien wat er gebeurt als ze een operatie moeten ondergaan. Patiënten zijn rustiger omdat ze nu beter zijn voorbereid op wat er gaat komen en hoe de operatie gaat. Patiënten zijn derhalve minder angstig en dat draagt bij aan een beter herstel.”

Vragenlijst
Ook krijgt de patiënt een vragenlijst toegestuurd waarin onder andere naar de medische voorgeschiedenis wordt gevraagd en welke medicijnen er worden gebruikt. De video en de vragenlijst zorgen ervoor dat zowel de arts als de patiënt optimaal voorbereid zijn. Door patiënten op deze manier te betrekken krijgen ze beter inzicht in de risico’s van de behandeling en de afwegingen die worden gemaakt. De patiënt én de arts kunnen op deze manier beter samen beslissingen nemen.

Screening
Patiënten van 65 jaar en ouder die bij het Thorax Centrum Twente komen worden vooraf specifiek gescreend op de risico’s op infecties, delier en het krijgen van doorligplekken. Door hierop te screenen zijn de zorgprofessionals vooraf geïnformeerd over deze risico’s en kunnen ze hierop dus anticiperen. Hierdoor is het aantal patiënten dat na een hartoperatie deze mogelijke complicaties krijgt de afgelopen jaren drastisch afgenomen.

“Het lijkt zo simpel en dat is het ook”, zegt specialistisch verpleegkundige Inge van Erkelens. “Door van tevoren een patiënt uitgebreid te vragen naar de medische geschiedenis kunnen we vooraf de risico’s beter inschatten en zo mogelijke ellende voorkomen.” Na invoering van dit spreekuur heeft er een afname van deze complicaties plaatsgevonden van ruim 30%.

Het succes van doorvragen
Twee jaar lang heeft een team van specialistisch verpleegkundigen gericht vragen gesteld aan mensen van 65 jaar en ouder die voor een operatie naar het Thorax Centrum kwamen. Die leeftijdsgrens wordt gehanteerd omdat uit cijfers blijkt dat de kans op complicaties bij die groep het grootst is. ”’Doordat we nu zeer ervaren zijn in het vragen naar de medische geschiedenis en de huidige thuissituatie kunnen we veel beter de signalen herkennen die mogelijk tot complicaties kunnen leiden. Goed doorvragen draagt dus bij aan het herstel van de patiënt”, aldus van Erkelens.