15:36 Haaksbergen - aangepast om 15:37

Binnenkort start preventieve bestrijding processierups

Alleen eiken van gemeente binnen bebouwde kom

De gemeente Haaksbergen gaat ook dit jaar de eikenprocessierups te lijf door preventief te bestrijden. Er wordt opnieuw zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische methoden. In week 17 of 18 – afhankelijk van het weer – start de eerste ronde: bestrijding met levende aaltjes. Dat moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren. Stap twee vindt een paar weken later plaats. Afhankelijk van de locatie wordt er dan met aaltjes of met een bacterie gespoten.

Net als vorig jaar concentreert de gemeente zich op eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Met name in de avonduren rijdt er een tractor met spuitkanon stapvoets langs de eiken. Onder hoge druk wordt het middel in de toppen van de bomen geblazen. Dit brengt mogelijk enige geluidsoverlast met zich mee. Het bestrijdingsmiddel is niet schadelijk voor mens en dier. Op twentemilieu.nl/haaksbergen/eikenprocessierups is meer informatie te vinden over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Extra aandacht voor drukbezochte plekken
Drukbezochte plekken – zoals schoolpleinen – krijgen een behandeling met de bacterie, omdat dit middel net wat effectiever is. Bij de andere eiken zullen aaltjes twee keer ingezet worden. De verwachting is dat er veel minder nesten in de bomen zullen voorkomen dan in eerdere jaren. Als er vervolgens toch nesten zijn, dan worden die weggezogen. Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Natuurwetgeving staat bestrijding in het buitengebied waar beschermde vlinders zijn niet meer toe. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers.

Meer biodiversiteit als alternatieve bestrijding
Bloemrijke bermen, perken en tuinen zijn goed voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom zet de gemeente in op het vergroten van de biodiversiteit, waardoor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten meer ruimte krijgen om te overleven. Om de biodiversiteit te bevorderen, worden grotere gazons binnen de bebouwde kom sinds vorig jaar minder vaak gemaaid. Ook het inzaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van meer bloeiende vaste planten en diverse soorten bomen dragen bij. De natuur zijn eigen gang laten gaten is tenslotte het duurzaamst!

Wat kunnen inwoners zelf doen?
Om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups meer levenskansen te geven, kunnen inwoners zelf ook bijdragen door hun tuin erop in te richten. Dit kan door een nestkastje op te hangen voor mezen, bloemenmengels in te zaaien en de tuin gefaseerd te snoeien. Zo ontstaat natuurlijke nestelgelegenheid voor insecten.