12:00 Haaksbergen - aangepast om 10:04

Bomen maken plaats voor heide in deel Buurserzand

De gemeente, provincie Overijssel en Natuurmonumenten werken samen aan natuurherstel in Buurserzand. Tegenover de begraafplaats aan de Waarveldweg worden daarom vanaf deze week bomen weggehaald. Dit doen we om verdroging tegen te gaan en om de natte heide te versterken en uit te breiden. Kwetsbare dieren en planten, zoals bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, de kamsalamander en de klokjesgentiaan, krijgen zo een groter en veiliger leefgebied. De bomen die worden gekapt, worden elders in de provincie gecompenseerd, als onderdeel van de landelijke bossenstrategie waarin is vastgelegd dat er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bijkomt.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/BuurserzandHaaksbergerveen. Of kom langs op het inloopuur bij aannemer Baks in het natuurgebied. Dat kan op woensdag in de even weken tussen 14.00 en 15.00 uur. Een vertegenwoordiger van Baks is bij de bouwkeet (voor de begraafplaats) aanwezig en vertelt graag meer over de herstelwerkzaamheden.