27 mei - 09:49 Haaksbergen - aangepast om 09:51

“Broekriem moet komende jaren strak aangetrokken blijven”

Positief jaarresultaat 2020

Het is de gemeente Haaksbergen gelukt om 2020 met een positief saldo af te sluiten van 325.000 euro én tegelijkertijd stappen te zetten naar een robuuste organisatie. Vorig jaar werd een financieel herstelplan opgesteld en een start gemaakt met de uitvoering ervan. Onder meer door zeer kritisch naar uitgaven en investeringen te kijken én door een aantal gunstige ontwikkelingen – bijvoorbeeld in het sociaal domein – komt de gemeente nu op een positief resultaat uit. “Maar de broekriem moet de komende jaren strak aangetrokken blijven”, vertelt wethouder Financiën Louis Koopman. “We moeten ons blijven houden aan ons herstelplan.”

Eind 2019 stelde de provincie de gemeente onder preventief toezicht. “We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan om een financieel herstelplan te maken”, zegt Koopman. Dat plan moet zorgen dat inkomsten en uitgaven de komende jaren beter met elkaar in de pas lopen. Er moeten in de toekomst namelijk weer nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Bovendien moet de gemeente tegenvallers beter kunnen opvangen. Daarvoor dient het zogeheten weerstandsvermogen binnen zes jaar weer op peil te zijn.

Inspraakbijeenkomsten

De opgave die de gemeente heeft is pittig en langdurig. Het maken van keuzes was en blijft van belang. Wat doet de gemeente wel, niet, minder of anders? Koopman: “Voor het maken van eerste keuzes heeft het college van B&W vorig jaar tijdens inspraakbijeenkomsten gesproken met inwoners en organisaties. Dat heeft geholpen om in samenwerking met de gemeenteraad het herstelplan op te stellen.”

Verbeterprogramma

Het financieel herstelplan van de gemeente maakt onderdeel uit van een breed meerjarig verbeterprogramma. In 2020 is daarom geïnvesteerd in het aantrekken van personeel. Daarnaast is een onderzoek gestart naar mogelijke samenwerking van de afdeling bedrijfsvoering met de gemeente Hengelo. Daarover volgt binnen enkele maanden een definitief besluit.

Corona

Het coronavirus drukt(e) een stevig stempel op het leven van veel inwoners. Een pandemie van een dergelijke omvang vraagt om sturing door de overheid. De gemeente Haaksbergen heeft inwoners, verenigingen en bedrijven geprobeerd te helpen door bijvoorbeeld te wijzen op steunmaatregelen en door de vele vragen te beantwoorden. De gemeente heeft van het Rijk financiële middelen ontvangen om verenigingen en instellingen deels te compenseren voor financiële schade. Een deel van dit geld is nog beschikbaar.

Diverse ontwikkelingen

Afgelopen jaar waren er ook mooie ontwikkelingen. Zo werd er bedrijfsgrond verkocht op bedrijventerrein Stepelerveld en gingen – in samenwerking met projectontwikkelaars – diverse woningbouwprojecten van start. Haaksbergen plukte ook de vruchten van de inspanningen die worden verricht om inwoners uit de bijstand weer aan het werk te helpen door re-integratie en begeleiding. Al met al nam daardoor het aantal mensen met een bijstandsuitkering af. Extra geld was er helaas nodig voor de Jeugdzorg. Meer jongeren hadden kostbare maatwerkoplossingen nodig.

Ingeslagen pad

Koopman ziet terug op een turbulent jaar, met veel persoonlijk leed voor door corona getroffen inwoners en ondernemers. “We hebben hen zo goed mogelijk bijgestaan en tegelijkertijd ook nog stappen kunnen zetten richting een meer robuuste gemeente. Op dat ingeslagen pad moeten we door”, besluit Koopman.

Op donderdag 17 juni om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad over de Jaarrekening 2020. De vergadering is live bij te wonen via de website van de gemeente.