13:29 Haaksbergen - aangepast om 14:50

Buurse moet op komst windmolens rekenen

BUURSE – Ten noorden en ten zuiden van Buurse zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor grootschalige windenergie in Haaksbergen. Dat is de conclusie uit en haalbaarheidsonderzoek waartoe de gemeente eerder dit jaar opdracht had gegeven. Het onderzoek spitste zich toe op de technische en ruimtelijke haalbaarheid van grootschalige windenergie. 

In december vorig jaar heeft de provincie Overijssel alle gemeenten nogmaals gewezen op de gemaakte afspraken in de RES 1.0. dat voor 1 juli 2023 zoekgebieden moeten zijn aangewezen voor windenergie. ,,Als gemeenten tenminste zelf de regie willen houden”, legt wethouder Johan Niemans uit. ,,Anders kan de provincie initiatieven tot plaatsing in behandeling nemen zonder rekening te houden met onze wensen. We weten natuurlijk óók dat windmolens impact hebben op onze omgeving. Door zelf de regie te houden denken we de belangen van Haaksbergen het beste te kunnen behartigen.”

Hardnekkige vervuiling
Ondanks de voorkeur van Haaksbergen destijds voor het plaatsen van zonnevelden, maakte een drietal Buursenaren zich meteen al ernstige zorgen vanwege de Haaksbergse bijdrage aan RES Twente (Regionale Energiestrategie). Daarin stonden naast zonnevelden ook vijf mega windturbines beschreven. Het leidde tot de oprichting van stichting Tegenwind Haaksbergen. Voorzitter Albert Kraak noemde windmolens in het Buurser buitengebied ‘de meeste hardnekkige vorm van horizon- en landschapsvervuiling’

Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 19 april ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Inwoners kunnen het haalbaarheidsonderzoek vinden op www.sterinsamenduurzaam.nl/wind. Wethouder Niemans geeft aan dat de gemeenteraad met dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldige afwegingen moet kunnen maken om tot haalbare zoekgebieden te komen.

Andre Scheffers