04 dec - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 12:51

Buurserbeek krijgt op het Lankheet natuurlijke loop terug

HAAKSBERGEN – Op landgoed het Lankheet wordt in 2020 de Buurserbeek in oude luister hersteld. De beek die eind 19e en begin 20e eeuw werd rechtgetrokken en gekanaliseerd, krijgt tussen de Veddersbrug en de nieuwe N18 haar oude bedding terug en kan in de winter buiten de oevers treden. Het stroomgebied van de beek wordt hierdoor behoorlijk vergroot.

De oude ‘stroomlanden’ van vroeger kunnen zo weer gaan functioneren. Dat is goed voor vogels, vissen, insecten en voor de vitaliteit van de bodem en het bosgebied. En voor de veiligheid: bij een te grote aanvoer van water is er meer ruimte om te kunnen bergen. De kades worden voor een deel verwijderd om het water dat brede stroomdal te geven. Om deze werkzaamheden in 2020 te kunnen uitvoeren worden delen van de oevers en kades vrijgesteld van bomen en begroeiing.

Deze werkzaamheden worden dit najaar en komende winter uitgevoerd in opdracht van het Lankheet en Waterschap Rijn en IJssel.