02 jun - 17:00 Haaksbergen - aangepast om 09:51

Buurt praat mee over verkeer, parkeren en park

Nieuw stadium Marktplan

De ontwikkeling van het zogenoemde ‘gat in de Markt’ en het naastliggende terrein belandt in een nieuwe fase. De gemeente vraagt buurtbewoners en omliggende ondernemers om inbreng voor verkeersonderzoek en de inrichting van de openbare ruimte. Ondertussen schrijven de samenwerkende ontwikkelaars Nordwick en Ben Roerink een tender uit: supermarkten kunnen hun concrete belangstelling aangeven om zich te vestigen in het pand.

De gemeente Haaksbergen werkt aan een aantrekkelijk en groen centrum. De Markt krijgt langzamerhand een steeds mooiere aanblik, maar het ‘gat’ en de naastgelegen leegstaande panden zijn nog altijd een doorn in het oog. Realisatie van het Marktplan zal daar verandering in brengen. Daarbij gaan de ontwikkelaars niet alleen de ruimte aan de Markt aanpakken, maar ook het terrein waar voorheen De Bron gevestigd was. Het complete Marktplan bestaat uit winkel- en/of horecaruimte, een supermarkt en ongeveer 65 appartementen en in de nabijheid een openbaar park. Afgelopen jaar is het plan verder uitgewerkt.

Rekening met wensen

De gemeente start nu op korte termijn een verkeersonderzoek om de consequenties van het plan voor het verkeer en parkeren in beeld te brengen. Dat gebeurt samen met omwonenden en omliggende ondernemers. Ook wil de gemeente met de buurt in gesprek over de inrichting van het park. Uiteraard wordt bij de verdere verfijning van het Marktplan zo veel mogelijk rekening gehouden met hun wensen hieromtrent. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het woonbehoefteonderzoek, die aanwijzingen geven over bijvoorbeeld de omvang van de appartementen en de mogelijke doelgroep.

Publiekstrekker

Voor de versterking van het centrum is het wenselijk dat zich een publiekstrekker vestigt binnen het Marktplan. De ontwikkelaars willen daarom een supermarkt realiseren. In dit stadium van de planvorming wordt de interesse onder supermarkten gepeild. Om deze reden hebben de samenwerkende ontwikkelaars Nordwick B.V. en Ben Roerink besloten een tender uit te schrijven. In het kader van deze tender, die door een onafhankelijke partij zal worden begeleid, kunnen supermarkten hun concrete belangstelling aangeven voor vestiging in het complex. Er zal sprake zijn van een open tender, waarbij alle supermarkten een kans krijgen om hun interesse kenbaar te maken. Op die manier kan bij de verdere uitwerking van het plan ook rekening worden gehouden met de supermarkt die zich gaat vestigen en de wensen die de exploitant van die supermarkt eventueel heeft.

Overleg en inspraak

Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of het plan kan doorgaan, want er moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Voordat het echter zover is, is nog volop inspraak en overleg mogelijk. Het overleg met de omwonenden en ondernemers in de buurt vindt over enkele weken plaats. Zij hebben daarover schriftelijk bericht ontvangen. Overige inwoners kunnen naar verwachting na de zomer reageren op een eerste versie van het bestemmingsplan, dat ter inzage wordt gelegd. Ook in het vervolgtraject is nog inspraak mogelijk.