21 aug - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 21:24

College van B&W over Kadernota

“Nog steeds stevige keuzes en de raad is aan zet”

Net voor de zomervakantie besprak het college de Kadernota 2020 met de gemeenteraad. Vanwege het financieel weinig rooskleurige toekomstbeeld maakte B&W stevige keuzes. De raad had volop vragen en opmerkingen over de kadernota en stuurde het college met het nodige huiswerk naar huis. Waar dat mogelijk was heeft B&W de kadernota tijdens het zomerreces aangepast. Ook in de nieuwe Kadernota 2020 staan duidelijke keuzes. De raad bepaalt volgende week of het akkoord gaat met die keuzes of met alternatieven komt.

Het was een pittige raadsvergadering op 9 juli. Naast gevoelens van verbazing en teleurstelling, wilden alle fracties ook een zelfstandige en toekomstbestendige gemeente Haaksbergen, als belangrijkste ambitie. “Om die ambitie vast te houden, vinden we als college nog steeds dat ingrijpende keuzes niet uit de weg gegaan kunnen worden”, stelt wethouder Financien Louis Koopman. “De eigen organisatie op orde, de financien op orde binnen het vierjaarperspectief Оn grip op de uitgaven van het sociaal domein. Dat zijn volgens ons als college nog steeds de belangrijkste voorwaarden om als gemeente gezond te worden en te blijven.”

Goed geluisterd naar de raad

Ligt er nu dan een andere kadernota? “We hebben uiteraard goed willen luisteren naar de raad”, vertelt collega-wethouder Antoon Peppelman. “We hebben alle vragen en opmerkingen vanuit de raad zorgvuldig beoordeeld en gekeken naar de ruimte die er was om de eerste versie van de Kadernota 2020 aan te passen. De financien ruimte voor aanpassingen is beperkt. Als je het een wОl doet, dan betekent dat meteen ook dat er iets anders niet kan. We denken dat deze nieuwe kadernota voldoende basis biedt om de raad in staat te stellen goede keuzes te maken.”

Lege portemonnee

De gemeente heeft flinke ambities en veel plannen, maar ЧЧk een bijna lege portemonnee. Bovendien kosten de extra taken die de gemeente er vanuit het Rijk de afgelopen jaren bij kreeg steeds meer geld. “Als je een volle portemonnee hebt, dan kun je dat allemaal opvangen”, zegt burgemeester Rob Welten. “Maar het geld om alles te doen is er niet. We moeten dus onze ambities en plannen bijstellen en we moeten zorgen dat onze portemonnee weer gevuld raakt. We moeten harde keuzes maken. Uiteindelijk is het aan de raad om te beslissen waar het geld wel of niet aan wordt uitgegeven.”

Harde keuzes

In de kadernota stelt het college een aantal harde keuzes voor om de uitgaven te beperken. Het aanpassen van de plannen met Het Assink lyceum is een van de belangrijkste, zo weet ook wethouder Jan-Herman Scholten. “Dat is voor niemand die bij Het Assink betrokken is een leuke boodschap, maar we kunnen op dit moment niet anders. Er is nu geen geld voor zo’n grote uitgave. We zijn wel met Het Assink in gesprek om te kijken welke alternatieven er zijn.” Het college vindt ook dat de uitgaven voor zorg, welzijn en werk op termijn in lijn moeten komen met de inkomsten. Daar wordt nu meer uitgegeven dan er binnenkomt. Bestaande voorzieningen in Haaksbergen blijven overeind. Dat betekent ook dat de OZB omhoog moet. Er is ruimte om te kijken naar passende huisvesting van de basisschool Holthuizen/Ariens. Althans, dat zijn de voorstellen in de Kadernota 2020.

Het is aan de raad

Burgemeester Rob Welten legt uit dat het college goed begrijpt dat inwoners en organisaties sommige keuzes niet prettig vinden. “We weten ook dat de verschillende fracties in de gemeenteraad het graag anders willen. Dat is ook goed, want de gemeenteraad is aan zet. De raad bepaalt uiteindelijk wat we gaan doen.” Wethouder Koopman sluit zich daar van harte bij aan. “We staan als college achter de kadernota zoals die er nu ligt. Maar het is inderdaad aan de raad. Die kan in meerderheid beslissen om andere keuzes te maken. Zo werkt het gelukkig in de lokale democratie.”

Op www.haaksbergen.nl is het hele nieuwsbericht over de Kadernota 2020 te lezen. Wie dat wil kan daar ook de volledige Kadernota 2020 vinden. Op woensdag 28 augustus vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over het voorstel van het college.