30 apr - 09:00 Haaksbergen - aangepast om 09:50

College wil oude N18 aanpassen en snelheid verlagen

Door bijdragen provincie en Rijkswaterstaat

De gemeenteraad sprak zich in december duidelijk uit. Binnen de bebouwde kom moet de maximale snelheid op de oude N18 omlaag zónder de gemeentelijke begroting te belasten. Na veel onderhandelingen leggen Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel nu samen circa 3,5 miljoen euro op tafel om de weg aan te passen en op te knappen. Daarmee is er budget voor meerdere wegaanpassingen. Wethouder Jan-Herman Scholten is er blij mee: “Hiermee kunnen we maatregelen treffen om verkeersgebruikers te dwingen de snelheid te temperen. Deze weg is simpelweg niet meer voor snel en doorgaand verkeer bedoeld.”

Een gemeente heeft altijd rekening te houden met meerdere belangen. Bij het aanpassen van de oude N18 is dat niet anders. Omwonenden, weggebruikers, ondernemers, natuurorganisaties. Allemaal vinden ze er iets van. De gemeenteraad heeft de belangen echter gewogen en bij meerderheid besloten dat de snelheid op de weg omlaag moet. Volgens wethouder Scholten zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid de belangrijkste doelstellingen van de aanpassingen aan de straat. Maar wél binnen de financiële mogelijkheden, haast hij zich te zeggen. Want niet alles kan. Het geld dat nu beschikbaar komt van provincie en rijksoverheid is overigens puur en alleen bedoeld voor het aanpassen van de weg. Het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zekerheid

“We zijn erg verheugd dat Rijkswaterstaat en de provincie het geld ervoor op de plank hebben gelegd. Dit is een positieve uitkomst na heel wat gesprekken”, vertelt wethouder Scholten. Want dat het geld beschikbaar zou komen was allerminst zeker. De provincie heeft als voorwaarde bij dit soort zaken dat ook de gemeente meebetaalt. Iets wat de gemeenteraad juist niet wilde. De provincie gaat er echter nu mee akkoord dat de bijdrage van Rijkswaterstaat mag worden aangemerkt als gemeentelijk geld. Scholten vervolgt: “Het is goed dat er nu zekerheid is over de financiële bijdrage. Want pas als je weet wat je krijgt, kun je plannen concreet maken.”

Uitkristalliseren

Hoewel lang nog niet alles is uitgekristalliseerd, is in grote lijnen inmiddels bekend wat er met de weg gaat gebeuren. De maximumsnelheid gaat naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 op het deel tussen de gemeentegrens van Enschede en de bebouwde kom van Haaksbergen. Het asfalt moet vervangen worden, want dat is aan een niet zichtbare slijtage onderhevig. Een deel van het geld gaat wat het college betreft naar het verbeteren van de verkeersveiligheid van twee kruisingen: die van de Wiedenbroeksingel en de Morsinkhofweg. Voor aanpassing van het kruispunt met de Scholtenhagenweg is nog niet voldoende geld beschikbaar. Verder is een breed scala aan wegaanpassingen denkbaar. Het meest waarschijnlijk zijn visuele wegversmallingen, plateaus, middengeleiders (bij kruispunten) en verbeterde verlichting.

Mening

De gemeente heeft bij het ontwikkelen van deze eerste plannen de wensen en zorgen betrokken, die inwoners, wijkraden en ondernemers in een eerder stadium – tijdens onder meer een informatiebijeenkomst – voor het voetlicht hebben gebracht. De komende tijd kunnen deze partijen en de vervoersmaatschappij opnieuw hun mening geven over specifieke aanpassingen aan de weg. Zo mogelijk houdt de gemeente daar rekening mee, natuurlijk binnen de financiële ruimte.

Minder weggebruikers

Het is de bedoeling de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Begonnen wordt bij de gemeentegrens Enschede-Haaksbergen. Al met al zal het werk zo’n twee jaar duren. Als de weg eenmaal aangepast is, dan verwacht de gemeente een verdere afname van het verkeer. Waar er begin 2017 per dag nog 15.000 weggebruikers waren, was dat een jaar later (met de komst van de nieuwe N18) al gehalveerd. Dat aantal gaat nog flink verder omlaag – naar 3000 tot 4000 weggebruikers – als de snelheid is aangepast. “Daar is het ons precies om te doen”, zegt Scholten. “Minder weggebruikers, meer verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid. Door gaand verkeer moet vooral van de nieuwe N18 gebruik maken.”