25 mrt - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 13:30

College wil woonbehoefte in kaart brengen

Aan welke woningen heeft Haaksbergen de komende jaren behoefte? Hoe willen jongeren,  senioren, gezinnen, alleenstaanden of gehandicapten wonen? Zijn er voldoende huizen van hun gading bij? Of moet er meer en anders gebouwd worden? Op onder meer deze vragen moet een antwoord gegeven worden in een nieuwe woonvisie. Het oude woonbeleid is tien jaar oud. In de tussentijd is er veel gebeurd. Reden om het bestaande beleid te herzien.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben ook hun impact op de manier waarop mensen willen wonen. Ook Haaksbergen heeft te maken met vergrijzing en ontgroening, maar voor een evenwichtige bevolkingsopbouw is het belangrijk om jongeren te behouden. Verder blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen, is duurzaamheid een steeds belangrijker thema geworden en hebben gemeenten de taak om voldoende beschermde woonvormen te hebben voor mensen met een beperking. Dit is slechts een greep uit de trends en regels waar een gemeente rekening mee moet houden voor nieuw woonbeleid.

Inwoners en deskundigen vragen

De gemeente wil dus graag inzicht krijgen in de woonbehoefte van Haaksbergenaren. Daarvoor is onderzoek nodig. Naar onder meer cijfers en voorspellingen, maar ook  door inwoners te vragen wat ze willen en deskundigen zoals makelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders te raadplegen. Het college legt de gemeenteraad nu eerst een aantal uitgangspunten en een plan van aanpak voor onderzoek, voor. Speciale aandacht in het onderzoek gaat naar de woonwensen van jongeren, omdat jongeren belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Haaksbergen.

Herstelplan

Financiële middelen voor het onderzoek zijn er nog niet. Of er geld beschikbaar komt wordt duidelijk als de raad een besluit heeft genomen over het financieel herstelplan. Vooruitlopend daarop wil het college al wel zo veel mogelijk in beeld hebben wat de visie van de raad is en welke randvoorwaarden er zijn.