14 jul - 12:00 Haaksbergen - aangepast om 09:27

Column Ton van Rijswijk

Hoewel ik gekwalificeerd mag worden als een echte senior wil ik mij in deze column sterk maken voor de jeugd. De jeugd gaat mij ter harte. Niet alleen, omdat de jeugd de toekomst heeft en bepaalt, maar ook omdat ik nu eenmaal graag naar de jeugd luister. Ik kan er nog wat van leren. Ja natuurlijk de jeugd kan best nog wat opsteken van mijn ervaring en wijsheid (bescheidenheid is nooit mijn sterkste punt geweest), maar als senior kun je nog heel wat leren van de creativiteit en bovenal van de eigenwijsheid van de jeugd. Houd je scherp en fris!

Welnu, de laatste tijd attenderen een aantal Haaksbergse jongeren mij op het structureel ontbreken van vermaaksvoorzieningen voor jongeren in dit mooie dorp. En: of ik dat niet eens aan de kaak kan stellen in mijn column. Doe ik met genoegen, want ik wil graag bijdragen aan het voorkomen van verveling bij de lokale jeugd. Wat mij verteld is, is dat er vroeger beroemde vermaakscentra waren zoals Silver Shadow en Sunset. Die druk bezocht werden door de lokale jeugd en waar menige vriendschap en amoureuze relatie opbloeiden. Meestal in die volgorde ook, want ik heb mij ervan laten overtuigen, dat de lokale jeugd altijd de juiste volgorde in de gaten hield: eerst de vriendschap en dan de creatieve pleziertjes. Ik geloof dat blindelings, ik kom zelf uit het Wilde Westen en hield zelf een andere volgorde aan. Daarom moest ik ook op 19-jarige leeftijd trouwen, ik was iets te avontuurlijk….

Maar waar het om gaat is, dat de lokale jeugd vindt, dat er nu geen of te weinig voorzieningen zijn waar men zich kan vermaken. Of waar men kan “chillen”, want dat schijnt de bijbehorende term te zijn, die je nu eenmaal als senior niet meer gebruikt. Natuurlijk zijn er sportclubs, waar men zich kan aanmelden, maar er zijn geen gelegenheden voor gewoon vrolijk en ontspannen vermaak. Hooguit hier en daar een zelfgebouwde of gerealiseerde “keet”, maar dat zijn geen openbare gelegenheden voor iedereen. En dus wordt er “gechilled” op pleinen en bij scholen. Tja en dan komt de boze boa langs om de groep weer uit elkaar te drijven. Kortom: gemeente, doe er wat aan!