12:00 Haaksbergen - aangepast om 18:01

Column Ton van Rijswijk

Heldere taal
Al eerder maakte ik mij zorgen in een column over de geringe betrokkenheid van mensen bij de politiek. Waarbij ik de politieke betrokkenheid van onder meer mijn vader in ‘andere tijden’ belichtte. Ik denk overigens, dat er niet veel verschil is tussen de mate van betrokkenheid bij de landelijke en de gemeentelijke politiek. Juist de laatste tijd ben ik mij meer gaan verdiepen in de gemeentelijke politiek hier in Haaksbergen. Gewoon omdat het mij interesseert en omdat ik er bij de interviews met politici (als ‘side kick’ van RTV Sternet) meer bij betrokken raak. En dan als voorbereiding voor die interviews de website van de Gemeente Haaksbergen tot op detailniveau volg. Je moet als mede-interviewer een beetje beslagen ten ijs komen toch, een beetje gedocumenteerd zijn, weten waar het over gaat, weten wat de feiten zijn?

Zo stel je vast, dat er bijvoorbeeld een ‘verklaring van geen bezwaar’ zou kunnen komen van de gemeenteraad in het kader van het voorgenomen zoutwinningsproject. Een verklaring van geen bezwaar maakt deel uit van het besluitvormingstraject als uiteindelijk een hogere overheid moet beslissen over een vergunning. Dat is dat. Maar als je je verder gaat verdiepen in de algehele besluitvormingstrajecten in bijvoorbeeld procedures voor bestemmingsplanwijzigingen (het Marktplan zit er ook aan te komen!) loop je tegen een complexiteit en taalgebruik aan, waarvan je zegt “dit is exclusieve werkgelegenheid” voor juristen. De gewone burger begrijpt van deze besluitvormingstrajecten en het bijbehorende taalgebruik geen jota en zal gauw afhaken als bezwaar tegen een besluit ingediend zou moeten worden. En dat is mijn punt: ik daag de overheid uit om de besluitvorming (en de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen) steeds duidelijk te maken in heldere Jip-en-Janneke taal voor de gemiddelde burger. Zodat de betrokkenheid groter wordt. Ik daag de gemeente Haaksbergen (mooie taak voor de communicatiemedewerkers) uit om op dit punt het voortouw te nemen. Word de meest heldere gemeente van Nederland! Het zal de betrokkenheid van bewoners vergroten, het zal ze meer uitdagen.