11:24 Haaksbergen - aangepast om 14:32

Communicatie Waterschap Rijn en IJssel

Uitnodiging 15 september

Periodes van extreme droogte of nattigheid zijn een gegeven. Hoe kan je jezelf als boer of tuinder hierop voorbereiden met jouw bedrijf? Wat kan? Wat werkt? Wie helpt? Want water is van cruciaal belang voor de gewassen en ruwvoerproductie. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. De maatregelen in deze regeling spitsten zich toe op het krijgen en/of houden van voldoende zoet water op het juiste moment en de juiste plek of het efficiënt gebruiken van beschikbaar water.

Op woensdag 15 september vertellen wij jou graag meer over de aanpak en maatregelen die er zijn in omgeving van Haaksbergen.

Programma:
12.45 uur            Inloop + koffie

13.00 uur            Welkom

13.10 uur            Waterschap Rijn en IJssel, o.a. over programma Elke druppel de grond in.

Rudy Tackenkamp (gebiedsmakelaar) en Daniël Nieuwenhuis (gebiedsmakelaar)

14.00 uur            LTO Noord: Toelichting DAW regeling Haaksbergen

Henk Jolink (gebiedsmakelaar) en Edwin Haasjes (projectleider)

14.20 uur            Reistijd

14.30 uur            Kort veldbezoek, o.a. bekijken van een stuw

15.00 uur            Einde

Locatie:
Het Bakkershuis, Molenstraat 71-73 Haaksbergen

Aanmelden noodzakelijk:
In verband met de geldende coronaregels is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan door je naam en e-mailadres te mailen naar daw@ltonoord.nl. Kom je met meerdere personen, dan graag beide namen aangeven.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via daw@ltonoord.nl of 088 888 66 31.